Milli Eğitim Bakanlığı, 3 ay önce kadrolu atadığı yüzlerce öğretmeni, "mezun olduğunuz bölümle atandığınız branş uymuyor" gerekçesiyle tebligatla kadrolarını iptal edip kapı önüne koydu.

Öğretmenlikleri yalnızca 3 ay süren öğretmenler mahkemeye gidiyor. MEB İnsan Kaynakları'nın mevzuatı yanlış yorumlaması sonucu kadrolarının iptal edildiğini ileri süren öğretmenler, "Yetersizsek neden asaleten atayıp binlerce öğrencinin dersine soktular?" diye soruyor. Bakanlık konuyu inceliyor.
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı, birkaç ay önce, "2012-2 Öğretmenliğe Atama ve Başvuru Kılavuzu"na göre 700 Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni atadı. Öğretmenler yıllardır bekledikleri atamanın gerçekleşmesinin sevinciyle görev yerlerine koştu.
 
3 aydır derslere giren yüzlerce öğretmenin kadroları, mezun oldukları alanlar ile atandıkları öğretmenlik bölümlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle atama kararnameleri iptal edildi. 
 
Öğretmenlikleri yalnızca 3 ay süren öğretmenlere 19 Aralık 2012 günü İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nden tebligat yapılarak, kadrodışı bırakıldıkları bildirildi. Tebligatlar sürdüğü için mağdur öğretmen sayısı net olarak bilinmezken bu durumda Şanlıurfa'da 155, Mardin'de 2 öğretmen olduğu öğrenildi.
 
En çok mağdur Şanlıurfa'da
 
Mağdurlardan biri de Mardin Derik Çataltepe Ortaokulu'nda görev yapan Betül Karalı oldu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim ve İş Eğitimi Anasanat Dalı'ndan mezunu olan genç öğretmen de diğer aynı durumdaki meslektaşları gibi Eylül ayında ilk ataması yapılarak göreve başladı. Ancak yapılan tebligatla mezuniyetinin "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği"ne uygun olmadığı, bu nedenle kadro dışı bırakıldığı bildirildi. 
 
"Önce uygunsunuz, sonra değilsiniz"
 
MEB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün daha önce teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak 2005-2006 yılından önce üniversiteye başlayan ve Marmara Üniversitesi ile Uludağ Üniversitesi'nden ile 2009-2010 eğitim-öğretim yılından önce mezun olanlar teknoloji tasarım öğretmeni olarak atanabilecekleri yönünde daha önceden karar almış, bunu da kamuoyuna ilan etmişti. 
 
Kış ortası hem devlet memuriyetine hem de öğretmenlik mesleğine veda etmek zorunda kalan öğretmenler, "Talim Terbiye Kurulu kararıyla Resim İş Teknik Öğretmenliği'nin adı Teknoloji ve Tasarım öğretmenliği oldu. Resim bölümü mezunuyuz. Kurul kararına uygun olarak atadılar. Şimdi kurul kararına aykırı diye 'pardon' diye kadromuz iptal ettiler. Öğretmenlik mesleğimiz başlamadan bitti. Bu hatadan dönülsün ve bizden özür dilensin"diyor.
 
Eğitim mevzuatı açısından hata nereden kaynaklanıyor?
 
Öğretmenlerin kadroları yürürlükteki; 80 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına uygun olarak, 'mezun oldukları alan ile atandıkları alan birbirine uyumlu olmadığı' gerekçesiyle iptal edildi. Oysa kurul kararına ekli geçici 4.maddeye göre; 2006-2007 yılında okullardan kaldırılan İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)" alan öğretmenliğine atamada sorun yok. Bakanlığın, kadroları iptal ederken, geçici maddeyi dikkate almadığı ortaya çıkıyor.
 
Bu maddeye göre Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği'ne;Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği,İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, (İş Eğitimi Ana Sanat Dalı), Aile Bilimleri ve Tüketici Öğretmenliği, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği,Ev Yönetimi Öğretmenliği ve İşletme Öğretmenliği mezunları alınabiliyor. Geçici 4. madde 5 Temmuz 2012 tarih ve 97 sayılı kararla değiştirildi. Ancak daha önceki mezunlar, kapsam dışı bırakılamaz.
 
Nedeni ise '2012-2 Öğretmenliğe Atama Ve Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor. "Öğretmenliğe Atanmaya Kaynak Programlar" Bölümü'ne göre bu öğretmenler 3 ay önce atandı.Yani 2009-2010 öğretim yılı ve daha önceki öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanlar teknoloji ve tasarım öğretmenliği için başvurabiliyordu.Öğretmenleri kadro dışı bırakan, çelişki de böyle ortaya çıktı.