Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon İl Başkanı Dr. Nurcan Aşcı Demiröz, yaptığı açıklamada Trabzon’a kağıt fabrikası yapılması yönünde çağrı yaptı.

Demiröz şu ifadelere yer verdi;

CHP Trabzon İl Başkanı Demiröz’den Kağıt Fabrikası çağrısı

"İkinci karma ekonomik dönemin kâğıt fabrikası Trabzon’da olmalı

Orman Amenajman Planları ormanların belirlenen amaçlara göre hedeflenen hizmet seviyesine ulaşması için yapılan planlardır. Ormanın ağaç varlığı bütün canlılar gibi yaşlanmakta ve çeşitli nedenlere bağlı olarak da çürümektedir. Ormanların sağlıklı işletilebilmesi için gençleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Ağaçların sağlıklı yaşayabilmesi için belli bir alana düşen ağaç miktarı bölge için sabittir. Bu planlamanın sonucunda bir miktar kesim olur ve orman ürünleri elde edilir.

Ülkemiz kâğıt üretiminde dışa bağımlıdır. Kâğıt selülozdan üretilmekte ve hammaddesi orman ürünleridir. Ülkemizin önemli orman alanları bölgemizde bulunmaktadır. Bölgemizde orman ürünlerini işleyen fabrikalar özelleştirilmiştir. Bir süre sonra bu fabrikaların makineleri hurdaya verilmiş, arazileri imara açılmış, konut ve spor alanı olarak kullanılmıştır. Özelleştirme bedelinin çok üzerinde bir bedelle satılmışlardır. Kâğıt işleyen 48 adet fabrika bulunmaktadır. Bunlardan sadece bir tanesi kendi selülozunu üretebilmektedir. 

İkinci Karma Ekonomik dönemin kâğıt fabrikası Trabzon’da yapılabilir. Özelleştirme yapılan ve bölgemizde kapatılan fabrikalar Artvin ve Giresun illerimizde bulunmaktaydı. Orman ürünü üreten iki ilimize de eşit uzaklıkta kâğıt fabrikası konumlandırılabilir.  Kâğıt ihtiyacımız için yaklaşık 3 milyar dolarlık ithalat yapılmaktadır. Kâğıt üretimi yapan bir fabrika, kapasiteye ve büyüklüğe bağlı olarak 800 milyon dolar ile 1 milyar dolar arası bir bedelle inşa edilebilmektedir. Böyle bir yatırım bölgemizde istihdama önemli bir katkı sağlayabilir.”