banner526

Modern Pozitif Bilimler

banner513

Trabzon Yıldızlı'da binalar yıkıla bilir

Trabzon’un Yıldızlı Beldesinde bulunan TOKİ Konutları ile çıkan karar Türkiye’ye özgü bir karar denecek biçimdeYıldızlı Beldesine yapılan ve uzun süre ulaşım sıkıntısı çeken Yıldızlı TOKİ konutları için uygulanan 18 yasasının ardından hazırlanan bilirkişi

Bölgesel 11.10.2012, 09:16
Trabzon Yıldızlı'da binalar yıkıla bilir

Trabzon’un Yıldızlı Beldesinde bulunan TOKİ Konutları ile çıkan karar Türkiye’ye özgü bir karar denecek biçimde

Yıldızlı Beldesine yapılan ve uzun süre ulaşım sıkıntısı çeken Yıldızlı TOKİ konutları için uygulanan 18 yasasının ardından hazırlanan bilirkişi raporunda binaların yerlerinin tarım alanı olduğu ortaya çıktı.

Bilirkişi raporlarının ardından ise Trabzon Eski Vali Yardımcısı Orhan Eyövge’nin Yıldızlı Belediyesine uyarı yazısı gönderdi. Eyövge 2008 yılında Yıldızlı Belediyesine gönderdiği yazıda, “Haritada tarım dışına çıkarılması uygun görülmeyen araziler içinde yapılan binaların, 11,03,1989 tarihinden önce yapıldığının belgelenmesi bu tarihten sonra yapılmış olması halinde ise 5403 sayılı toprak koruma arazi kullanımı kanunun 21. Maddesinin A bendinin 2 fıkrası gereği binaların tespitlerinin yapılarak işgal ettiği arazinin her metrekaresi için kesilecek 2,54 TL para cezasının il defterdarlığı nezdinde ki hesaba yatırılıp dekontunun aslının tarım il müdürlüğüne ibraz edilmesine söz konusu binaların yıktırılarak arazinin eski haline getirilmesi hususunda ­gereğinin yapılması” istendi.

Yıkılmaması için bir ihtimal

Toplu Konut İdare (TOKİ) tarım alanına blokları inşa ettiği için Tarım bakanlığı tarafından cezaya çarptırıldı. TOKİ bu cezayı ödemesi halinde binaların tıkılması söz konusu değil. Ödemez ise tarım alanı görünen Binalar yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.  

3.20121011091632.jpg

18 NEDİR

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya denmektedir.

Bu uygulama 3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. Maddesinde tanımlandığından olduğundan bu adla tanımlanmaktadır. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuzbeşini geçemez. Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamaz.

Haber : Şükrü ÜÇÜNCÜ 


Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@