alexa metrics

banner536

Trabzon Belediyesi dolmuş zammına tepkili

Trabzon’un bir süredir gündemini meşgul eden dolmuş ücretlerine yapılan zamla ilgili Trabzon Belediyesi’nin Esnaf Odaları’na yazdığı “zammı iptal edin” yazısına Esnaf Sanatkarlar Odası ile Şoförler Odası’ndan olumlu yanıt gelmezken, Trabzon Belediyesi bun

Bölgesel 29.01.2013, 17:37
Trabzon Belediyesi dolmuş zammına tepkili

Trabzon’un bir süredir gündemini meşgul eden dolmuş ücretlerine yapılan zamla ilgili Trabzon Belediyesi’nin Esnaf Odaları’na yazdığı “zammı iptal edin” yazısına Esnaf Sanatkarlar Odası ile Şoförler Odası’ndan olumlu yanıt gelmezken, Trabzon Belediyesi bunun üzerine Trabzon Valiliği’ne başvurarak komisyon kurulmasını istedi.

Komisyonda yasa gereği Trabzon Valiliği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Sanatkarlar Odası’ndan birer temsilci yer alacak.
 
Trabzon Belediyesi dolmuş fiyatlarına yapılan son zamma Belediye Kanunu’nun 15/p maddesi ile 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62. Maddesine istinaden iptali için itiraz etmişti. Bunun üzerine Esnaf Odası Şoförler Odası’na bir yazı yazarak Trabzon Belediyesi’nin zammı geri çekilmesiyle ilgili talepte bulunduğu belirtilerek odanın görüşü soruldu.
 
Şoförler Odası’ndan Esnaf Odası’na yazılan yazıda , “Odamız tarafından hazırlanıp tarafınıza sunmuş olduğumuz tarife için yapmış olduğumuz piyasa araştırması sebebi ile Ticari minibüs yedek parça, kaporta, boya, tamir ve işçiliklerinde zam yapılmasını gerektirecek şekilde artışlar olduğu, özellikle ticari araçlarda kullanılması gereken kar lastiği uygulamasının yürürlüğe girdiği, yine ticari araç sigortalarının yüzde 150’lere varan oranlarda artış olduğu, yapmış olduğumuz araştırma sonucu ve piyasadan toplamış olduğumuz veriler ışığında tespit edilmiştir.
 
Hal böyle iken, şoför esnafının mağduriyetinin önlenmesi ve huzursuzluğa mahal vermemek amacıyla ilgi (b) de kayıtlı yazımız ile yürürlüğe giren dolmuş minibüs tarifesinin yürürlükte kalmasını arz ederiz” denildi.
 
Esnaf Odaları bu yazının üzerine Trabzon Belediyesi’ne bir yazı yazarak Şoförler Odası ile aynı görüşü paylaştıklarını ifade ederek, “ Birlik olarak bizim de bu konu hakkındaki düşüncemiz ihtisas odamız ile aynıdır.
 
Bu sebeple konu hakkında Başkanlığınız ile çelişen fikir farklılıklarının çözümü için Resmi Gazete’nin 26787 sayılı Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 6. Maddesi uyarınca itiraz edilebileceği ve komisyon kararına göre hareket edilebileceği hususunu bilgilerinize arz ederiz” denildi.
 
Esnaf Odası’ndan gelen bu cevabın ardından Trabzon Belediyesi’nin bugün Trabzon Valiliği’ne başvurarak zam kararının geri çekilmesi için komisyon kurulmasını talep etti. Trabzon Belediyesi Trabzon Valiliği’ne gönderdiği yazıda zammı gerektirecek bir ortamın olmadığı belirtilerek şu görüşlere yer verildi:
 
“Taşımacılıktaki akaryakıt hariç diğer girdi maliyetlerinin gerçekte artmadığı değerlendirildiğinden Birliğinizce aksi kanaatte olunması halinde 2012 yılında yine Birliğinizce belirlenmiş tarife bedeli olan ve fiilen uygulanmayan 1.65 TL’nin uygulanmasının temini gerekirken yeni bir artış yapılarak her iki yıldaki artışın birlikte uygulamaya konulması haklı gerekçelere dayanmamaktadır.
 
Açıklanan nedenlerle Birliğinizce 2013 yılına ilişkin belirlenen tarifenin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/p maddesi ile 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. Maddesine istinaden iptalinin temin edilmesi, aksi durumda ise cevabınızın 3 gün içinde Başkanlığımıza bildirilmesi…’ talep edilmiş olup(Ek-5), Birlik Başkanlığı 28.01.2013 tarih ve 35 sayılı yazısı ile, anlaşma teklifimize olumsuz cevap vererek “…Başkanlığınız ile çelişen fikir farklılıklarının çözümü için…
 
Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca itiraz edilebileceği ve Komisyon kararına göre hareket edilebileceği…’ belirtilmiştir.
 
Esnaf Birliği’nin 15.01.2013 tarih ve 83 sayılı kararı ile belirlenmiş olan Dolmuş-Minibüs Ücret Tarifesi Başkanlığımızca uygun görülmemiş ve Esnaf Teşekkülü ile anlaşmaya varılamamış olması nedeniyle; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62. Maddesi ile Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince Fiyat Tarifesinin Mevzuata göre oluşturulacak bir komisyonda görüşülüp karara bağlanmasını arz ederim.”

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@