Anahtar Deliği 24.12.2019

Trabzon Kulislerinden yansıyanlar.

Anahtar Deliği 24.12.2019, 09:15 25.12.2019, 10:02
Anahtar Deliği 24.12.2019

KOKU BİTTİ VALİLİK CEVAP VERDİ!

Trabzon’un Çarşıbaşı İlçesi’nde her hamsi sezonu süren balık kokusu nedeniyle CİMER’e başvurular oldu. Vatandaşın bu şikayetlerinden bir tanesine Trabzon Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, ancak cevap verebildi.

Yani balık fabrikaları işlerini bitirmiş!

İlçede koku kalmamış!

Hamsi Gürcistan’a kaçmış!

Valilik ancak çevre Şehircilik Müdürlüğünden aldığı cevabı vatandaşa göndermiş!

Pes doğrusu..

Vatandaşın şikayetini değerlendirmek bu kadar zor demekle.

1 ay sürebiliyor!

Gelen cevap şu şekilde;

“İlgi(a)'da kayıtlı muhtelif zamanlarda yapılan CİMER ve Alo 181 şikayetlerinde İlimiz Çarşıbaşı İlçesinde faaliyet gösteren ve Koptur Balıkçılık Gıda san. Ve Tic. Ltd. Şti. işletmesine ait olan Balık Unu ve Balık Yağı fabrikasının faaliyeti esnasında çevreye kötü koku yaydığı belirtilerek konunun incelenerek gereğinin yapılması istenmiştir.

Koptur Balıkçılık Gıda san. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait Balık Yağı ve Balık Unu Tesisinde yapılan incelemede denetim esnasında tesisin faaliyette olduğu, tesiste hamsi işlendiği, işletmede oluşan yüzey sularının toplanarak tankta biriktirildiği ve firmaya ait 2km'lik hat ile Derin Deniz Deşarjı terfi sistemine bağlandığı, Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi doğrultusunda 08.11.2019 tarihinde atıksu çıkış noktasından numune alınacağının beyan edildiği, gerek yapılan inceleme ve gözlemler gerekse tesis çalışanları ile yapılan istişarelerle tesisten çıkan ve 2 km'lik hat boyunca ilerledikten sonra Derin Deniz Deşarjı terfi sistemine bağlanan proses sularının Derin Deniz Deşarjı sisteminin tesisin hamsi işlemesi esnasında çalışmamasından kaynaklı mevcut hattından belli bir seviyeden sonra İlçe kanalizasyon hattı ile karıştığı ve bu durumun da Çarşıbaşı İlçe merkezinde yoğun bir kokuya neden olduğu hususları beyan ve tespit edilmiştir. Söz konusu tesiste üretimden kaynaklanan kokunun giderilmesi için koku önleme sisteminin kurulu bulunmakta olup, Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik uyarınca koku ölçümünün 29.11.2016 tarihinde yapıldığı 02.12.2016 tarihli koku emisyon raporunun bulunduğu ve rapora göre ölçüm sonuçlarının sınır değerlerin altında kaldığı, ayrıca koku önleme sistemine ait bacadan çıkan buharın boru hattıyla tekrar sisteme alınarak yakma kazanında yakıldığı, 04.03.2016-04.03.2021 tarihleri arasında Hava Emisyon konulu 59590 nolu Çevre İzin Belgesinin olduğu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'ndan alınmış 07.10.2015 tarih ve 2015/70 İzin Numaralı Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinin olduğu, 11.12.2018 tarihinde tesisten 2018 yılı hamsi sezonu içerisinde Atıksu Numunesi alınmış ve 09.01.2019 tarihli analiz raporunun olduğu bu kapsamda sınır değerleri sağladığı görülmüştür.

Bu bağlamda prosesten kaynaklanan kokunun giderilmesi için kurulan koku giderim ünitesinin ve baca gazı emisyonunun istenilen seviyeye indirgemek için kurulan siklon ve filtre sistemlerinin faaliyet boyunca sürekli çalışır halde tutulması ve alınan bağlantı izin belgeleri doğrultusunda hareket edilerek yüzey sularının alıcı ortama verilmemesi gerekmektedir. Ayrıca Balık yağı ve Balık Unu üretim tesisinde prosesten çıkan ve 2 km'lik hat boyunca ilerledikten sonra Derin Deniz Deşarjı terfi sistemine bağlanan proses sularının Derin Deniz Deşarjı sisteminin, tesisin hamsi işlemesi esnasında çalışmamasından kaynaklı mevcut hattından belli bir seviyeden sonra İlçe kanalizasyon hattı ile karışması ve bu durumun da Çarşıbaşı İlçe merkezinde yoğun bir kokuya neden olması nedeniyle söz konusu tesisin çalışması esnasında Çarşıbaşı Derin Deniz Deşarjı terfi sisteminin koordinasyon sağlanarak çalıştırılması, hatta bekleyip geri kanalizasyon hattına karışmasının önlenmesi ve sistemin tesisin çalışması ile eş zamanlı olarak çalıştırılmasının sağlanması kapsamında gerekli çalışmaların yapılması hususu ilgi(b) yazımızla faaliyet sahibine bildirilmiştir.

İlgi(b) yazımız doğrultusunda Koptur Balıkçılık Gıda san. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin Çevre Danışmanlık firması olan İzdüşüm Çevre Jeoloji Mühendislik ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.'nin ilgi(ç) yazısında prosesten kaynaklanan atıksuların işletmeye ait 2km'lik hat ile deşarj noktasına; Çarşıbaşı Derin Deniz Deşarjı Terfi Sistemine ulaştırılmasının sağlanmakta olduğu, ve alıcı ortama verilmediği, bu hattın TİSKİ'nin kanalizasyon hattı ile birleşik olmadığı, tesis çalışırken Derin Deniz Deşarjı Terfi Sisteminin de sekronizasyonlu olarak çalışmasının sağlanacağı, prosesten kaynaklanan koku giderimi için kurulu bulunan koku giderim ünitesi ve emisyon kaynaklarına bağlı siklon sistemlerinin faaliyet boyunca çalışır durumda olduğu ve gerekli bakım ve onarımların periyodik olarak yapıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda prosesten kaynaklanan kokunun giderilmesi için kurulan koku giderim ünitesinin ve baca gazı emisyonunun istenilen seviyeye indirgemek için kurulan siklon ve filtre sistemlerinin faaliyet boyunca sürekli çalışır halde tutulması ve alınan bağlantı izin belgeleri doğrultusunda hareket edilerek yüzey sularının alıcı ortama verilmemesi, Çarşıbaşı Derin Deniz Deşarjı terfi sisteminin işletme çalışırken koordinasyon sağlanarak çalıştırılmaya devam edilmesi, arıza durumlarında müdahale edilmesi proses atıksularının İlçe kanalizasyon hattına karışmasının önlenmesi gerekmekte olup, aksi taktirde 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde idari yaptırım kararı uygulanacağı hususunda; Bilgilerinize ve gereğini arz/rica ederim.”

Bu yazı Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, KOPTUR Balıkçılık Gıda San. gönderilirken ayrıca CİMER’e de bilgi verildi.

Öte yandan ilçede kokuyla alakalı Çarşıbaşılılar çok hoşgörülü davranması dikkat çekiyor. Bu konuda ilçe sakinlerinden ‘istihdam sağlıyor biraz kokuya katlanmak gerekir’ diyenlerin sayısı oldukça fazla. Zaten başka bir yerde böyle bir şey olsa, yürüyüşler olur, protesto gösterisi yapılır..

Çarşıbaşı’nın önde gelen bir ismine sorduk.

“İlçede bu şekilde iş yaratan bir sektör yok. Bu nedenle insanların çoğu sakin davranıyorlar. Yoksa bu koku çekilir gibi değil. Eve hapsediyor, mide bulandırıyor. Psikoloji bozuyor. Zaten fabrika sahiplerinin Çarşıbaşılı olmaları, burada çalışanlarının tümünün Çarşıbaşılı olmaları bir avantaj. Bu fabrika başka birinin elinde olsaydı çoktan kapanmıştır” dedi.

CHP ilçe başkanının sözlerini sorduğumuzda, “Bu da bunlardan bir yansımadır. Diğer ilçe başkanları özellikle iktidar partisinin temsilcileri, seçilen meclis üyeleri neden susuyorlar. Anlam vermek güç! Çarşıbaşı halkının oylarını alıp seçilenler sus pus.” derken, “Neden?” diye araya girdiğimizde, “Onlar daha iyi bilirler bu soruyu onlara sor” diyerek cevapladı.

Evet bir sezon sona erdi.

Çarşıbaşı sancılı bir iki ayı geride bıraktı.

Bizde bu köşemizde bu sancıyı yansıtmaya çalıştık.

İlçe halkı gerekli önemlerin alınmasını istiyorlar.

Bakalım bir daha ki sene ne olur.
 

ACABA NEDEN BİZE İLGİNÇ GELDİ!

Trabzon’da bazı sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin, sırf kendi nüfuslarını artırma çabası içinde olduğunu görüyoruz.

Bir çok defa uyarılar yaptık.

Zaten bu tarz kişileri öne çıkaran yönetim tarzı, sivil toplum örgütünü çok söz sahibi değiller.

Hep sönen, dikkate alınmayan taraftar yer alıyorlar.

E haliyle onlara bu acı gerçeği hatırlatmak zaman zaman bize kalıyor.

Geçenlerde bir şey dikkatimizi çekti.

En çok FETÖ’nün yuvalandığı ülkeye bir sivil toplum örgütü, devamlı sefer düzenliyor.

Devamlı buraya gezi amaçlı programlar yapıyorlar!

Acaba neden…

İlginç geldi bize..
 

AHMET METİN GENÇ’İN ‘MUHTAR’ HASSASİYETİNİ BEKİR AKTÜRK BÖYLE YORUMLADI

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Muhtarlarla 25. İstişare Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Toplantıda tek tek muhtarlarla görüştü.

Birebir konuştu.

Çok sıcak diyaloglar kurdu.

Başkan Genç, “Geçmiş dönemde muhtarlarımızın hizmet binalarıyla işe başlayacağımızı demiştik. Muhtarlarımızın 16 hizmet binamızı tamamladık, 17 tanesini de tamir ettik. Buradan da ilan ediyorum. Hizmet binası olmayan muhtarımız kalmayacak. Kalmaması lazım. Şu anda taleplerini alacağız. Bugüne kadar 33 muhtarlığımıza 698 bin lira harcadık." diye konuştu.

Toplantıda Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk’ün sözleri dikkat çekiciydi.

"Ahmet Başkan hakikaten mesai arkadaşlığı kavramına ciddiyetle riayet ediyor. Bütün Türkiye'yi gezdim Ahmet başkan kadar muhtarlarla istişare eden, onlarla toplantı gerçekleştiren bir belediye başkanına şahit olmadım. Türkiye'de örneği yok... “ dedi.
 

NE UĞRAŞIYORSUNUZ CEPHANELİKLE!

Trabzon’un önemli turizm merkezlerinden biri olan Cephanelik’i yine gündeme getiriyorlar.

Şu anda en çok turist çeken noktaların yanı sıra, hizmet sektöründen ünlü bir markanın da Trabzon’a kazandırılmasını sağladı. Bunda ne var! Yine tutmuşlar yok o eksik yok bu eksik, yok şu karar çıktı demeye.. Yahu bırakın şuranın yakasını, daha çok misafir çeksin daha çok turist çeksin, o bölge canlansın! Bu kente bu kadar eziyeti neden ediyorsunuz.

Mesela içki meselesi..

Vay efendim burada neden içki veriliyormuş…

“Abdülhamit'in yaptırdığı yeri içkihane yaptılar” gibi söylemlerle gündem yaratma çabaları, İran kafasından farksız!

Asıl tarihi bina otel olarak hizmet veriyor.

Böylece tarihi doku bozulmadan korunabiliyor.

Yani böyle saçmalıkları diyenler, kendileri gibi şehre turist bekliyorlar.

Kendileri gibi düşünen..

Kendileri gibi yaşayan..

Hep böyle mi turist gelecek Trabzon’a..

Hep sizin istediğiniz insan tipi mi gelecek?

Sizin yüzünüzden bir turizm kaldı bu kenti canlandıran o da bitecek yakında…

Yanı başımızdaki Gürcistan aldı başını gitti.

Trabzon’a gelen turist bile oraya kaçmaya başladı.

Bunu mu istiyorsunuz anlamadık ki…
 

BİRİ BAŞKA BİRİ BAŞKA KONUŞTU!

Trabzonspor Konya’dan 3 puanı alarak çıktı.

Denizli maçı sonrası bu 3 puan olumlu olarak takıma yansıyacak burası kesin.

Lakin maç sonrası Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başka tecrübeli teknik adam Ünal Karaman başka konuşması dikkatlerden kaçmadı!

Başkan Ağaoğlu: Bu futbol Trabzonspor'a yakışmıyor! “ derken Ünal Karaman ise “kötü futbol diyenler, eleştiren aynaya baksın..” dedi.

Şimdi bunun yansımaları ne olur?

Yada basına verilen demeçleri kendi aralarında başkan ve hoca konuşuyorlar mı? Merak konusu oldu..Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (5)
HASAN KAYA 2 yıl önce
Ne demek cephaneliği bırakın. Siz niye bırakmıyorsunuz. Şehre turist çekeceklermiş. Sevsinler sizi...
Karaoğlan 2 yıl önce
Helal ve haramı dert etmeyelim haklısınız neymiş turist gelecekmiş üretmenin derdinde düşmeyelim gelsin turist para alalım HE SİZE HEEE..!!!
Davut 2 yıl önce
YAllah arabistana
abbas 2 yıl önce
atalarımızda dahil insanlar binlerce yıldır alkollü içecek kullanıyor. alkole karşı gelişen refleks içimizdeki ruhu araplaşmışların eseridir.
Davut kazancı 2 yıl önce
Ahmet başkan çok böyük başkan dır yok efendim Ahmet başkan muhtarları çok sever,ama Ahmet başkan birazda Şehri Trabzona hizmet yapsa.hep ufak işlerle oy peşinde

Gelişmelerden Haberdar Olun

@