Kabine Toplantısı’nda ele alınan yeni vergi yapılandırması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırladıklarını belirtti.

Teklifin hayata geçmesiyle, vergi ve prim yüklerinin yanı sıra kamu borçlarının cezaları da silinecek. Tüm borçlara güncelleme ve taksitle ödeme gelecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından vergi borcu affı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kamu borçlarında yapılandırılmaya gidileceğini söyleyen Erdoğan’ın belirttiği kanun teklifine; vergi borçlarına af, sigorta primi, idari para cezalarının silinmesi, KYK borçları, belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su borçları da dahil. Bu borç yapılandırma paketi ile birlikte, vergi, prim yükü kalkacak ve kamu kurum ve kuruluşlara ait olan tüm borçların cezası silinecek.

2023 VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
23 Ocak 2023 tarihinde 3 saat süren Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi borçları affı ile ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını duyurdu. Bu teklifin yasalaşması halinde birçok kamu kurum ve kuruluşunda oluşan alacaklarda yapılandırılmış olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılacak düzenleme; vergi daireleri, SGK, gümrük müdürlükleri, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların alacaklarını içeriyor.

Erdoğan yaptığı açıklamada, “Yapacağımız düzenlemeyle, tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkânı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak.” dedi.

Vergi affı yapılandırma teklifi ile vergi dairelerine olan 21 Aralık 2022 tarihinde önceye ait 2 bin TL’yi aşmayan borçların cezalarından vazgeçiliyor.

Vergi affı ile ilgili kanun teklifi hazırlandı. Bu teklifin ne zaman Meclis’e sunulacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz bilinmiyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2023 NE ZAMAN?
Borç yapılandırma paketi, 23 Ocak 2023 pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda değerlendirildi. Erdoğan, konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını belirtti ama vergi borcu yapılandırma teklifinin ne zaman yasalaşacağını açıklamadı.

Fakat, vergi borcu affı teklifinin Meclis’ten geçmesiyle söz konusu paketin en geç şubat ayı ortasında yasalaşması bekleniyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırladıklarını duyurdu.

Bu teklifle beraber, vatandaşların ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezaları kaldırılacak.

Borç yapılandırma teklifi ile birlikte tüm borçlara belirli bir oranlar güncelleme ve taksitle ödeme imkanı gelecek.

Davalı vergi be prim dosyaları da bu kapsamda olacak.

Teklifle, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi sağlanacak.

Yükseköğrenim kredi borçlarından endeks dışındaki borçlar da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenecek.

Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçildi.

VERGİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, vergi borcu yapılandırma teklifi ile "Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin cezalarını sıfırlamış oluyoruz. 2,5 milyona yakın vatandaşımız ehliyetinin belirli bir süre ile alıkonulması işlemi de bu şekilde ortaya çıkmış olacak. Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler hariç olmak üzere tüm trafik cezalarının puanlarını silmiş oluyoruz." dedi.

VERGİ YAPILANDIRMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Vergi borcu yapılandırma; belli dönemlerde, kişinin ödemesi gereken verginin belli oranının silinmesi ve kalan kısmının devlet tarafından belirlenen tarihler içerisinde taksitler halinde ödenmesi anlamına gelmektedir.

EN SON VERGİ AFFI NE ZAMAN OLDU?
“Vergi affı” olarak bilinen “7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
 Kanun” 09.06.2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GSS PRİM BORCU AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen vergi affı ile ilgili, "Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezalarını kaldırıyoruz." dedi.