Devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim süresince görev yapan kadrolu araştırma görevlilerini ilgilendiren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 50/d maddesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda bir süredir üzerinde tartışılan maddenin, 2547 sayılı kanundaki diğer madde değişiklikleri ile birlikte önümüzdeki hafta TBMM'de ele alınması bekleniyor.