Devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim süresince görev yapan kadrolu araştırma görevlilerini ilgilendiren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 50/d maddesi ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kamuoyunda bir süredir üzerinde tartışılan maddenin, 2547 sayılı kanundaki diğer madde değişiklikleri ile birlikte meclisin onayına sunulacak.

YÖK’ten yapılan resmi açıklamada “50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına yönelik kanuni düzenleme, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılacak diğer değişiklik taslaklarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığında görüşülmüş ve tarafların verdiği katkılarla olgunlaştırılmıştır.” İfadelerine yer verildi.

YÖK’ten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına yönelik kanuni düzenleme, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılacak diğer değişiklik taslaklarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığında görüşülmüş ve tarafların verdiği katkılarla olgunlaştırılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “Kamudaki Sözleşmeli Personelin Kadro Sorunu Çözüme Kavuşuyor” başlıklı basın açıklamasında yer verildiği gibi, ilgili kanuni düzenleme 2547 sayılı kanuna ilişkin diğer değişiklik önerileriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirlerine arz edilmiştir.