vardallar

29.09.2021, 23:31

Vergi barışında son gün, vergi mükellefi olmayan kişiler bundan faydalanabilir mi?

Önemli avantajlar sağlayan vergi barışı ve yapılandırma için bugün son gün. Geçmiş beş yıl için gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden vergi incelemesi ile karşılaşmamak, vergi ve cezalara muhatap olmamak isteyen mükellefler için süre bugün doluyor. Öte yandan, vergi ödemeksizin ve incelenmeme güvencesi edinilerek yurtdışından getirilecek varlıklar için de bildirim yapma imkânı ve bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için yeniden değerleme hükümlerinden %2 vergi ödeyerek yararlanma imkânı Aralık 2021’e kadar devam ettiğini dipnot olarak hatırlatmakta fayda var.

Bilindiği üzere, 7326 sayılı kanun çerçevesinde vergi barışına başvurmak için süre 31 Ağustos’ta doluyordu. Aynı yasada yer alan yetkiye istinaden son başvuru tarihi 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 30 Eylül’e kadar uzatılmıştı. Varlık Barışı için de normalde başvuru süresi 30 Haziran’da doluyordu. Bu düzenleme de Son başvuru tarihi 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yıl sonuna, 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuru süresi uzatılmıştı.

7326 sayılı Kanunun özetlemek gerekirse üç başlıkta incelenebilir;

1) Matrah-vergi artırımı yoluyla geçmiş beş yıla ilişkin vergi mükelleflerinin ‘incelenmeme güvencesine’ kavuşması, bir nevi vergilendirilmeme sigortası,

2) Mükelleflerin ; Stok, kasa ve demirbaş affı başvurusu yapılarak, işletmelerin stok uyumsuzluklarını giderebilme imkânına kavuşması,

3) Kamuya olan gecikmiş borçlar için gecikme faizlerinin silinip bunun yerine ÜFE oranı dikkate alınarak kadar taksitlendirme-yapılandırma imkanına kavuşturulması.

Kanun uzun süredir gündemi çokça meşgul etti ve tartışıldı, bu nedenle biz bu yazımızda, kamuoyunda bilinen tekrarlardan kaçınmak amacıyla pratikte karşılaştığımız ancak az bilinen özellikli bir durum olan hiç beyanname vermemiş kişilerin kanundan nasıl faydalanabileceğinden bahsedeceğiz.

Kanunun “Matrah ve Vergi Artırımı” başlıklı 5’inci maddesine göre gerçek kişilerin; faaliyette bulunduğu veya beyana tabi gelir elde ettiği hâlde mükellefiyet tesis ettirilmemiş ve bu gelirleri için beyanname hiç vermemiş ya da mükellefiyet tesis ettirmekle birlikte bazı gelirlerini beyannameye dahil etmemiş olanların, beyana tabi gelir türleri itibariyle tarhiyat ve ceza risklerine karşı gelir vergisi yönünden 2016,2017,2018,2019,2020 yılları için matrah artırımı yapma imkanları bulunmaktadır.

Mükellefiyet kayıtları olup da beyanname vermemiş ya da verilen beyannamede bazı gelirlerini beyan dışı bırakan mükellefler, veya ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya beyana tabi gelir elde ettiği halde, bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesine beyan etmeyenler, Gelir vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları, beyan edilen vergileri süresinde ödemeleri halinde, karşılaşabilecekleri muhtemel vergi incelemesi, tarhiyat ve ceza risklerinden kurtulabileceklerdir.

Matrah artırımına ilişkin beyanların gelir vergisi yönünden mükellefiyeti bulunulan (kira gelirlerine ilişkin gayrimenkul sermaye iradı yönünden mükellefiyetler dahil) en son faal olunan vergi dairesine veya en son terk olunan vergi dairesine elektronik ortamda beyan/bildirim ile yapılabilecektir.
 

Gelir vergisi yönünden daha önce hiç mükellefiyet tesis edilmemiş ise; bu kişiler ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine, kağıt ortamında düzenlenmiş matrah artırımına ilişkin beyanlarıyla müracaat ederek, mükellefiyet tesis ettirilmek suretiyle, gerekli tahakkuk ve yapılandırma işlemlerinin sonuçlandırıldıktan sonra, mükellefiyetleri açılış tarihi itibariyle kapatılacaktır.
 

Tabidir ki, faaliyetlerine devam edeceği yönünde beyanı bulunan kişilere ait mükellefiyetler ise kapatılmadan devam ettirilecektir. Yine mükelleflerin talepte bulunmaları halinde matrah artırımı ile birlikte matrah artırdıkları dönemler itibariyle geçmişe yönelik mükellefiyet de tesis edilebilecektir.
 

Matrah ve vergi artırımlarına ilişkin bildirimlerin ölüm, gaiplik, tasfiye veya devir ya da tam bölünme gibi durumlarda birden fazla kişi tarafından birlikte verilmesinin gerekli olduğu durumlarda, söz onusu bildirimler kağıt ortamında verilebilecektir.
 

Pratikte sıklıkla karşılaştığımız, özellikle vergi mükellefiyeti olmayan gerçek kişilerin, son 5 yıl içinde beyan edilmeyen;

. Kira gelirleri,

. Alım satına konu edilmiş ve 5 yıl elde tutulmamış gayrimenkullerden elde edilen kazançları,

. Bir yıl içinde iki veya daha fazla, birbirini takip eden yıllarda üçten fazla araç veya gayrimenkul alım satımı yapıp ticari kazanç kapsamında değerlendirilen kazançlar,

Bu kazançların beyan edilmemesinden kaynaklanacak vergileme riskleri bakımından, yapılacak matrah artırımları yapılması lehlerine olacaktır. Son dönemde mahkemelerce ticari kazanç kapsamına alınan yaygın bir şekilde vergi incelemelerine konu olan; internet üzerinden yapılan satışlar, oyun gelirleri, reklam gelirleri, “youtuber” gelirleri vb. gelirler için karşılaşılabilecek muhtemel vergi incelemesi risklerine karşı matrah artırımı yapılması yararlı olacaktır.
 

Özet olarak; son 5 yıl içinde vergilenmesi gerektiği halde vergilendirilmeyen kazanç ve iratları elde edenlerin, muhtemel vergi incelemelerine karşı elde etmiş oldukları kazanç türlerine göre matrah artırımı yapmaları, olası vergi incelemelerinin çok daha külfetli sonuçlarını ortadan kaldıracak ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle bugüne kadar hiç vergi dairesi kaydı& mükellefiyetiniz olmasa bile, yazımıza konu edilen türden kazanç ve iratları bulunanların bugün mesai bitimine kadar Vergi dairesine bizzat başvurup matrah artırımında bulunmaları faydalarına olacaktır.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@