7m


7m

hyundai

14.01.2015, 16:04

Vali Öz sizde son söz

Trabzonspor'un Aralık mali Kongresi'nde yaşanan divan kurulu seçimi tartışmaları artarak devam ediyor.

Trabzonspor'un birçok delegesi divan kurulu seçimlerinin Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve Trabzonspor tüzüğüne uygun yapılmadığı görüşünü savunarak gerekli yasal müracaatlarını da yaptı.

20.12.2014 tarihinde yapılan Mali Genel Kurul'un ardından iki gün sonra yani 22.12.2014 tarihinde Trabzon İl Dernekler Müdürlüğü'ne yapılan itirazda Genel Kurul Divanı'na verilen önergelerin reddedilmesinin Medeni Kanunun 79. ve Trabzonspor tüzüğünün 38/b maddelerine aykırı olduğu, bu aykırılığın Dernekler Kanunu'nun 32/b, e maddelerine göre cezalandırılma ve iptal nedeni sayılacağı iddia edildi.

Aradan geçen süre 1 aya yakın olmasına rağmen, Trabzon'un bacasız fabrikası olan Trabzonspor ile ilgili bu konuda gerekli birimlerce hiç bir değerlendirme yapılmaması haklı olarak akıllara değişik düşünceler gelmesine neden olmuştur.

Ben burada o haklı bu haklı tartışması yapacak pozisyonda değilim, ben burada Trabzon'u bu denli ilgilendiren bir konuda neden bu kadar duyarsız kalındığının peşindeyim.

Bu duyarsızlık baskıdan mı, bu duyarsızlık Trabzonspor gibi Trabzon'u bu denli ilgilendiren bir konuya ilgisiz kalmaktan mı kaynaklanıyor onun peşindeyim.

Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe giren 4771 sayılı kanunun 3.maddesi ile 2908 sayılı dernekler kanununun 46.maddesi dernekler ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Dairesi Başkanlığı kurulması ve aynı kanunun 73.maddesinde yapılan değişiklikle de; içişleri Bakanlığınca derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek üzere illerde Valilikler, ilçelerde de Kaymakamlıklar bünyesinde derneklerle ilgili bir birim oluşturması hükmü getirmiş olduğundan olacak ki "Trabzonsporlular Platformu"  Trabzon Valisi Abdil Celil Öz'den yardım istedi.

Vali Öz'den istedikleri çok basit "kanunun size verdiği sorumluluğu yerine getiriniz" deniyor.

Trabzon Valisi olarak "sorumluları gerektiği şekilde uyarınız" deniliyor.

Sonuç ne olur, itiraz eden kişilerin istekleri ret mi kabul mü olur? Ben bunun peşinde değilim.

O sonranın ve Kanunların halledeceği bir iş.

Bir ciddiye alınalım istiyorlar, kanunların onlara verdiği hakkın, itiraz hakkının değerlendirilmesini talep ediyorlar.

Bu bu kadar zor mu sayın valim?

Bünyenizde oluşturulan Trabzon il Dernekler Müdürlüğü'nün Trabzonspor ile ilgili bir konuda bu denli duyarsız davranmasının nedenini öğrenmek ve uyarıda bulunmak bu denli zor mu?

Kendilerine göre haklı olduklarını düşünen ve bu haklılıklarını da kanunların ilgili maddelerine göre değerlendirerek itiraz hakkını kullanan bu Trabzonsporluların; Trabzon'da itirazlarına cevap alamazken, şike davasında, halen devam eden mahkeme sürecinde yenilen haklarının mücadelesini nasıl yapacaklar.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki Senaryonun bir ayağı da Trabzon'da mı? sorusundan nasıl arınacaklar.

Kısaca Sayın Vali Öz.

Bu konuda sizdedir son söz.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@