Trabzonspor Genel Kurul'a gidiyor

Trabzonspor'da genel kurul kararı alındı.

Trabzonspor Genel Kurul'a gidiyor
banner432

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul kararı alındı. 

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş 30 Ocak 2017 Pazartesi ygünü gerçekleştirilmek üzere  olağan kongre kararı aldı. 

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimizin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 30 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 14:00’da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde yapılacaktır.'' ifadesine yer verildi. 

Trabzonspor Sportif ve Futbol A.Ş'nin kongre gündemi KAP'a şu şekilde belirtildi:


1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

3 - 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunup müzakere edilerek onaylanması,

4 - 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemine ilişkin Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Şirketimizin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemi faaliyetleri sonucu oluşan zarar hakkında karar alınması ve zarar nedeniyle kâr dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulu teklifi hakkında karar verilmesi,

6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

7 - Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2016-31.05.2017 hesap dönemi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,

8 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen istifa ve atamalarla ilişkin alınan kararların Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,

9 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden mevcut halinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

15 - Şirketimizin 23.05.2011 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, gündemin 7. Maddesinde görüşülerek karar alınmış olan, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 dönemlerine ait dağıtılmamış karların dağıtılmaması yönündeki kararın iptali talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimiz aleyhine dava açılmıştır. Açılan davanın Şirketimiz aleyhine sonuçlanmış olması nedeniyle karara konu, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 hesap dönemi faaliyetleri sonucu oluşan ve dağıtılmamış olan karlar hakkında karar verilmesi. Ayrıca 23.05.2011 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yeniden görüşülerek karara bağlanmış olup , 31.08.2009 tarihinde yapılmış Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan , 2007-2008 döneminde elde edilen karın dağıtılmaması yönündeki kararın iptali talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açılan davanın şirketimiz aleyhine sonuçlanmış olması nedeniyle, karara konu 2007-2008 hesap döneminde oluşan dağıtılmamış karı hakkında karar alınması,

16 - Şirketimiz Ana sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından 2.3.5.,6.,8, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 20/A, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36 ve 38. Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Geçici 1. Maddesinin kaldırılmasına ve Ana Sözleşmeye "BAĞIŞ VE YARDIMLAR" başlıklı 39. Maddenin eklenmesine

17 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

18 - Şirketimiz iştiraklerinden Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. de, sahibi olduğumuz %48 oranındaki payımızın tamamının, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'ye satılması hakkında karar alınması,

19 - Yönetim Kurulumuzun 24.10.2016 tarihli kesin satış kararıyla Kamuoyuna duyurulmuş olan; Şirketimizin sahip olduğu Trabzonspor İsim Hakkının, diğer tüm alanlarda kullanım hakkının şirketimizde kalması kaydıyla, sadece "Telekomünikasyon ve İletişim sektöründe" kullanılması ile sınırlı olmak üzere Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satılması hakkında karar alınması,

20 - Dilek, temenniler ve kapanış.


 
Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2016, 13:57
YORUM EKLE
YORUMLAR
Numan ALTUNTAŞ
Numan ALTUNTAŞ - 2 yıl Önce

Seçimli olsun.

ŞEHZADE
ŞEHZADE - 2 yıl Önce

bir zamanlar bir efsane vardı şimdi yerinde yeller esiyor.Acaba nere gitti.

ahmet
ahmet - 2 yıl Önce

Yönetim seçimi olacak diye düşünmüştüm. Ey acizler Ersun sizi gönderirken takımıda birinci lige gönderir.

abdulkadir koc
abdulkadir koc - 2 yıl Önce

Hepiniz defolun gidin bu takimi buraya getitenlerin Allah belasini versin bizi futboldan soguttunuz bu takimfa oyniyacak bir tane futbolcu yok

bab
bab - 2 yıl Önce

dram cokzor spor

Wert
Wert - 2 yıl Önce

Erkekseniz Secime gidersiniz

Mustafa koç
Mustafa koç - 2 yıl Önce

Bırakın gidin artık. Yeter yalanlarınızdan bıktık artık.

Yadin Hacımuhittinoğulları
Yadin Hacımuhittinoğulları - 2 yıl Önce

Atay Aktuğ sadece Tomas Jun yüzünden görevi bıraktı. Usta 9 tane yanlış transfer yapmış hala transferle işi çözme peşinde.


SIRADAKİ HABER

banner393