Tahkim'den Trabzonspor ve Ersun Yanal kararı

Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor ve Ersun yanal için kararını verdi.

Tahkim'den Trabzonspor ve Ersun Yanal kararı

Haber61 - Spor Servisi - TFF Tahkim Kurulu Trabzonspor ve Ersun Yanal arasındaki sorunla ilgili kararını verdi.


Buna göre Trabzonspor'un Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararına karşı Tahkim Kuruluna dilekçe vererek itiraz etti. Tahkim Kurulu aldığı kararla bu itirazı reddetti. Trabzonspor Ersun Yanal ve yardımcılarının alacaklarını ödeyecek.

İşte alınan kararlar;

TFF Tahkim Kurulu 08 Mart 2018 günlü (13) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2018/28 - K.2018/91

Kahramanmaraş Spor A.Ş.'nin, futbolcu Cüneyt Çelik ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 22.12.2017 tarih ve E.2017/585- K.2017/681 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun işin esasına girmeden "görevsizlik kararı" vermesi gerektiğinden Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun görevsizliğine; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

- Harç ve giderler ile diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

2. E.2018/67 - K.2018/92

Futbolcu Temsilcisi Engin Kırkpınar'ın Balıkesir Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.12.2017 tarih ve E.2017/618 - K.2017/678 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile

3. E.2018/ 68 - K.2018/93

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin, "Teknik Adam" Kazım Ersun Yanal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.12.2017 tarih ve E.2017/603 - K.2017/667 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Esas hakkında karar verildiğinden; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oyçokluğu ile,

4. E.2018/69 - K.2018/94

Teknik Adam Murat Bel'in Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.12.2017 tarih ve E.2017/596 - K.2017/663 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2018/74 - K.2018/95

Türkiye Kömür İşletmeleri Gençlik ve Spor Kulübü'nün (TKİ) , TFF Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli 76 sayılı toplantısında 2018/27-3120 sayılı kararı ile alınan, Yurt-Kur Spor - TKİ Spor arasında 27.01.2018 tarihinde oynanan müsabakada, müsabakanın 81.dakikasında çıkan saha olayları nedeniyle; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 23.maddesinin 4. Fıkrası uyarınca her iki takımın (3-0) hükmen yenik sayılması yönünde verilen karara karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2018/75 - K.2018/96

Çekirge Spor Kulübü'nün, TFF Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli 76 sayılı toplantısında 2018/27-3134 sayılı kararı ile alınan, Orhangazi Hür Spor - Çekirge Spor arasında 07.01.2018 tarihinde oynanan müsabakada, müsabakanın 27.dakikasında çıkan saha olayları nedeniyle; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 23.maddesinin 4. fıkrası uyarınca Çekirge Spor Kulübü'nün (3-0) hükmen yenik sayılması, Orhangazi Hür Spor Kulübü'nün (3-0) hükmen galip sayılması yönünde verilen karara karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2018/90 - K.2018/97

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman ile ilgili, PFDK'nın 27.02.2018 tarihli E.2017-2018/684 K.2017-2018/814 sayılı kararına karşı itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş. Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman'ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliği ile

8. E.2018/91 - K.2018/98

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü İdarecisi Ünsal Kıraç ile ilgili, PFDK'nın 01.03.2018 tarihli E.2017-2018/714 K.2017-2018/826 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü İdarecisi Ünsal Kıraç'ın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TLpara cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 96 gün hak mahrumiyeti ve 28.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2018/92 - K.2018/99

Beşiktaş A.Ş. Teknik Sorumlusu Şenol Güneş ile ilgili, PFDK'nın 27.02.2018 tarihli E.2017-2018/682 K.2017-2018/813 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş A.Ş. Teknik Sorumlusu Şenol Güneş'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına oybirliği ile,

10. E.2018/93 - K.2018/100

Bölgesel Gözlemci Ahmet Ayberk Tuncer'in PFDK'nın 22.02.2018 tarihli E.2017-2018/679 K.2017-2018/778 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Bölgesel Gözlemci Ahmet Ayberk Tuncer'in Merkez Hakem Kurulu Talimatının 35/1.fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle lisans iptali cezası ile cezalandırılmasında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2018/94 - K.2018/101

İnegöl Kurtuluş Spor Kulübü'nün, futbolcusu Ferdi Kaya ile ilgili AFDK'nın 22.02.2018 tarih ve E.2017-2018/1254 K.2017-2018/ 1614 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca başvurunun süresinde yapılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun,Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca süre yönünden reddine, oybirliği ile

12. E.2018/95 - K.2018/102

Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo ile ilgili, PFDK'nın 06.03.2018 tarihli E.2017-2018/718 K.2017-2018/846 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Erteleme talebinin reddine,

- Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo'nun ihraç öncesi rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43.ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 17.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men ve 22.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

Gelecek toplantının 15.03.2018 Perşembe günü saat 14.00'te yapılmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.
Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2018, 17:26


Son dakika Trabzonspor haberleri ve Son dakika Trabzon Haberleri
YORUM EKLE
YORUMLAR
taraftar
taraftar - 10 ay Önce

adamın trabzona yaşatmadığı rezillik kalmadı yetmezmiş gibi bi de para verin diyor

Hayati Kahveci
Hayati Kahveci - 10 ay Önce

...yazık vAllahi, kulüpleri bir yerde batıran beceriksiz yöneticiler ve futbol federasyonudur. Ersun ve avanesine ödenecek para haramdır, zıkkımdır.

Orhan
Orhan - 10 ay Önce

Avukat olan yada anlayan biri yazar mı sonuç ne oldu?

sedat
sedat - 10 ay Önce

gürcüstanda oynarsiniz bundan sonra

sedat
sedat - 10 ay Önce

ceza üstüne ceza bankami soyuyorsunuz looooo bu kadar cezayi ödemek icin

Mert
Mert - 10 ay Önce

Hata bu avel Ersuna güvenen Muharrem Usta dadır.

Turan
Turan - 10 ay Önce

Daha önce iki kez Trabzon'a geldi ve aynı şekilde çalışmadan,sırtüstü yatarak Trabzonspor'a bir kamyon topçu fosili alarak külübü de milyonlarca dolar borç batağına gömdü.Bu yaptıklarının tamamı Trabzon düşmanlığıydı.
M.Usta bunları bilmez gibi tekrar o ne iduğu belirsizle Trabzonspor'u gelakete sürükledi.M.Usta bunları duymamış bilmemiş gibi aynı adamı Trabzon'a getirip kulübü büyük bir kaosa sürükledi.
Bu paraların tamamını M.Usta ödemelidir.

Temel Şimşek
Temel Şimşek - 10 ay Önce

Ersun yanala o parayı beceriksiz başkan sayın Usta kendi cebinden ödemesi gerekir yok böyle birşey yalanla dolanla Trabzonspor un başına geldi takımı getirdiği son duruma bakın tam bir geriye dönüşü olmayan uçurumun başına getirdi Trabzonspor u şimdide kaçacak delik arıyor normalmı şu an yapılanlar sayın usta biz Trabzonspor un bu duruma düşüreceğinizi ta senin Trabzonspor a başkan seçildiğinde defalarca yazdık e ne oldu mahlesef acı ama şu andan itibaren acı gerçek geldi çattı çok acı mahlesef takımın şu anki durumu içler acısı şu an Trabzonspor a acilen baya sıcak mani lazim aksi taktirde Trabzonspor u çok ama çok zor günler bekliyor aslında külübü batağın kenarına getirenler çok büyük hesaplar vermelidirler öyle yok ben beceremedim birakip gidiyorum sayin usta yok öyle birşey öyle kolay kolay gitmek yok senin gitmen için ilk önce Yanal’ın parasını kendiniz vermelisiniz birde şu uefa yasağını haketmelisiniz yoksa ben olsam şu anki yönetim i hayata salı vermem bu işi yargıya bile taşırım yok öyle yağma Trabzonspor un başına gelirken külübün durumunu yüzde yüz biliyordunuz tamam külübün borcu vardı ama gel gelelim usta yönetimine tam bir rezalet Trabzonspor u resmen borç batağına sokmuştur mahlesef sayın usta aslında senin yönetici arkadaşlarının mal varlıklarına el koyulmalıdır diyecekseniz neden sizin en büyük hatanız yanınıza en az üç futbol oynamış futbolan anlayan insan almamanız sizin futbol anlayışınız mahlesef sıfır bu acı gerçek hiç değilse o futboldan anlayan İnsanlarla transfer politikanızı daha iyi yapma şansın olurdu siz ne yaptınız başkan seçildikten sonra çektiniz İstanbul a gitiniz takımla doğru dürüst ilgilenmediniz kendinizde Trabzonsporuda batırdınız tabiki bütün bu yanlışlıklarınızın bir açıklamasını yapacaksınız öylesine boş kaçış yapamayacaksınız herhalde tiyatronun sonuna geldik mahlesef oyuncularında neden iştahlı futbol oynamadıkları tabi böylece anlaşılmıştır balık baştan kokuyormuş mahlesef şimdi geriye ne yapmak kaldı çok acı ama mecbur yazacağız hiç kimse kızmasın artık gururu bir kenara bırakacağız Trabzonspor umuzu çok seviyorsak iki alternatif kaldı ya batacağız ya bu külübe Trabzon lu zenginlerden para toplayacağız yoksa bu iş aksi taktirde başka türlüde olma yönünde gidebilir onuda ben yazmak istemiyorum oda basında son zamanlar yazılanlar başka çaresi yok bu işin HAYIRLISI ALLAHDAN.


banner421

banner426

banner432

banner443

banner441