Trabzon Eğitim Sen, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada “5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, Türkiye’den sadece Eğitim Sen’in üyesi olduğu Eğitim Enternasyonaline bağlı yüzden fazla ülkede eş zamanlı olarak kutlanmaktadır. 

Eğitim ve bilim emekçileri açısından 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, klasik anlamda sadece ‘kutlanan’ bir gün değil, eğitim emekçilerinin uluslararası alanda birlik, dayanışma ve örgütlü mücadelenin simgesi olan evrensel anlamda bir mücadele gündür. İçinde bulunduğumuz bütün olumsuz koşullara, üyelerimizi ve sendikal faaliyetlerimizi baskı alıntına alma girişimlerine, iktidarın eğitime yönelik ırkçı, gerici ve dayatmacı politikalarına karşı örgütlü mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimiz bilinmelidir. 

Bugün 5 Ekim 2022, Dünya Öğretmenler Günü’nde öğretmenler bir dizi sorunla karşı karşıya. Türkiye hiper enflasyona doğru giderken “geçinemeyen”, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü üzerindeki baskılar yüzünden “nefes alamayan”, ücretli ve sözleşmeli öğretmen istihdamıyla güvencesizliğin tehdidi altında yaşayan, özel sektörde ağır sömürü koşullarında çalıştırılan öğretmenler ve diğer eğitim emekçileri, sorunlarının çözülmesini beklerken karşılarında 13 maddeden oluşan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu bulmuştur. Eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek için bir yasa çıkarılması gerekirken, bugün öğretmenler kendilerini bu yasanın sonuçlarından korumaya çalışmaktadır. 

Bu yasayla öğretmenlerimiz kendi içinde kariyer basamaklarına ayrılmakta icra ettikleri uzmanlık mesleği yeniden sınava tabi tutulmakta öğretmenler arasında çalışma barışı bozulmakta ve mesleki dayanışma ortadan kaldırılmaktadır. Bu nedenle;

ÖĞRETMENLERİ İTİBARSIZLAŞTIRAN “ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU” DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR
 Bugün geldiğimiz noktada AKP iktidarı, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamusal hizmetleri tamamıyla ticarileştirerek, parası olanın satın alabildiği hizmetler haline getirmiştir. Öğretmenleri de bu piyasalaştırma içinde esnek çalışma koşullarına uydurmak, eğitim piyasasının işlevsel bir aracı haline getirmek için, yasada Öğretmenlik bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmasına rağmen mesleğimiz  her uygulamada daha da vasıfsız duruma düşürülmektedir.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünden iki dev yatırıma daha imza Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünden iki dev yatırıma daha imza

Gelinen bu aşamada;

1- Tüm Eğitim Çalışanlarına İnsanca yaşanılabilir bir ücret verilmelidir.
2- Öğretmenin hiç sorununu çözmeyen bu ucube yasa iptal edilmeli, eğitim emekçilerinin gerçek sorunlarını dikkate alan ve çözen bir meslek kanunu düzenlenmelidir.
3- Laik, bilimsel, demokratik, herkes için parasız ve nitelikli bir eğitim programı düzenlenmelidir. 
4- Bugün sayıları yüz bini geçen ücretli öğretmenler için güvenceli, kadrolu istihdam oluşturulmalıdır.
5- Dezavantajlı bölgelerde çalışan eğitim emekçilerinin, barınma ve ekonomik sorunlarının avantaja dönüşecek şekilde planlamalar ve yasalar çıkarılmalıdır.
6- Tüm yoksul halk çocuklarının eğitme erişimdeki engellerin kaldırılması için düzenlemeler derhal yapılmalıdır.  

Bu talepler doğrultusunda

Türkiye’nin dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenleri, eğitim ve bilim emekçilerini mesleğine ve haklarına yönelik saldırılara, krizin faturasının sırtımıza yıkılmasına karşı birlikte mücadele etmeye, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.
Eğitim Sen olarak, bizlere dayatılan her türlü haksız ve hukuksuz uygulamanın eğitim ve bilim emekçilerinin birleşik, örgütlü mücadelesiyle kırılabileceğine inanıyor, yaşadığımız tüm baskılara ve olumsuzluklara rağmen öğretmenlerimizin, eğitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.” ifadeleri kullanıldı.