Trabzon'da Yerbilimi Konuşulacak

Trabzon'da Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şubaei tarafından "Yerbilimsel verilerin kent planlamasında önemi" konulu panel düzenlenecek.   22 Ocak 2016 tarihinde Zorlu Grand Otel'de düzenlenecek olan Panel saat 13.30'da başlayacak. Panele Prof. Dr. Ha

Trabzon 20.01.2016, 16:20
Trabzon'da Yerbilimi Konuşulacak

Trabzon'da Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şubaei tarafından "Yerbilimsel verilerin kent planlamasında önemi" konulu panel düzenlenecek.
 
22 Ocak 2016 tarihinde Zorlu Grand Otel'de düzenlenecek olan Panel saat 13.30'da başlayacak. Panele Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Osman Bektaş, Prof Dr. Nilgün Sayıl ve Prof. Dr. Hakan Karslı konuşmacı olarak katılacak. 
 
 
Panelde konuşmacılar tarafından "Afet duyarlı planlama, afet tehlike ve risklerini göz önüne alan ve afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik yaklaşımları içermektedir. Afet duyarlı planlamanın temel amacı, kent planlamasının, sağlıklı, güvenli, yaşanabilir bir kentsel çevrenin oluşması için sorun çözücü, dinamik bir süreç olarak tasarlanması ve risk azaltıcı önlemlerin planlama sürecinde yer almasıdır.

Bu bağlamda “Yerbilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu” konusu, afet öncesinde afet zararlarını azaltma stratejileri kapsamında yer alan:

- Afet bilgi altyapısının oluşturulması,

 - Planlama, imar ve yapılaşmanın denetimi,

 - Kentsel dönüşüm, iyileştirme ve yapı güçlendirme çalışmaları,

 - Kamuoyu oluşturma, eğitim, araştırma ve mesleki yetkinliklerin geliştirilmesine ilişkin stratejileri içermektedir.

Yerbilimsel veriler kullanılarak afet tehlike ve risklerinin değerlendirildiği “Mikrobölgeleme Haritaları”, planlamayı sağlıklı verilerle yönlendirecek nitelikte çalışmalar ve dokümanlardır." konuları işlenecek.

 

1-789-001.jpg2-297-001.jpg
 
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@