7m


7m

hyundai

Trabzon’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı Trabzon’da düzenlenen törenle kutlandı.

Trabzon 14.03.2022, 18:04 14.03.2022, 18:21

Trabzon’da 14 Mart Tıp Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Trabzon Valiliği önünde, Trabzon Tabip Odası öncülüğünde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı törenine Trabzon Tabip Odası Başkanı Yaşar Kibar Güven, İl Sağlık Müdürlüğü Müdür Vekili Op. Dr. Yavuz Çakıroğlu ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Oğuz Kara ve sağlıkçılar katıldı.
İstiklal Marşı ve saygı duruşu sonrasında Atatürk Anıtına çelenk konuldu. 

Trabzon’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Çelenk sunma töreni sonrasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı (Numune Hastanesi) önünde Genel Sağlık-İş Sendikasının da desteğiyle basın açıklaması gerçekleştirildi.

Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven’in okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Çok kıymetli sağlık emekçisi sevgili arkadaşlarımız

Sendikamız Genel Sağlık-iş; sağlık emekçilerinin durumunu daha net ortaya koyabilmek için Kriz ve Sağlık Çalışanları başlıkları ile bir araştırma yaptırmış ve bu araştırma raporu bir kez daha göstermiştir ki sağlık çalışanlarının hem aylık düzenli iş gelirinin hem de aylık düzenli hane gelirinin alt ve alt-orta düzeylerde yoğunlaşmaktadır. Katılımcıların yüzde 75’inden fazlası gündelik yaşamın devamı için borçlanmak zorundadır. Mevcut koşullar, sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 15’ini ek iş yapmak durumunda bırakmaktadır. 

Trabzon’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Araştırma sonuçlarımız:

* Ekonomik kriz, mevcut koşullarda Türkiye’nin en büyük gerçekliğidir ve krizin etkileri tüm toplumsal kesimler üzerinde derin etkiler yaratmaktadır. Kriz, sağlık çalışanlarının tüm harcama kalemlerinin artmasına neden olmuştur. Bu noktada gıda ve temizlik, maliyeti en çok artan harcama kalemi olarak dikkati çekmektedir. Ayrıca sağlık çalışanlarının yarısından fazlası elektrik, doğalgaz vb. altyapı harcamalarından, yüzde 30’undan fazlası da gıda ve temizlik harcamalarında kesintiye gitmek ZORUNDA KALMIŞTIR.

* Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sorunu kronikleşmiştir. Pandemi sürecinde sağlıkta şiddet artmıştır. Ayrıca sağlık çalışanları, şiddete yönelik alınan önlemleri yetersiz bulmaktadır.

* Sağlık çalışanlarının geneli açısından zaman baskısı ve aşırı iş yükü temel sorunların başında gelmektedir.

*Nöbet ve fazla mesai uygulamalarında yasalarla belirlenen sınırların ortaya çıktığını göstermektedir.

Trabzon’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

*Sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 60’ı yurtdışında çalışmak istemektedir. Daha iyi yaşam ve çalışma koşullarına ulaşma isteği bu konudaki temel gerekçeyi oluşturmaktadır.

*Öte yandan katılımcıların yüzde 20’ye yakını istifa etmeyi düşünmektedir. İstifa konusunda öne çıkan asli gerekçe tükenmişlik, yorgunluk ve gelecek kaygısıdır. Bunun arkasından daha iyi yaşam ve çalışma koşulları ile yurtdışında çalışma isteği gelmektedir. Bir başka ifadeyle sağlık çalışanlarının öncelikli istifa gerekçesi yurtdışında çalışmak değil, mevcut koşulların ağırlığıdır.

Sağlık çalışanlarının onurlu bir yaşam sürebilmesi adına daima iyileştirmeler talep edilmekte, fakat bu taleplerin hiçbirisi karşılık bulmamaktadır. Böyle bir ortamda taleplerin karşılık bulabilmesi adına farkındalık yaratılması zorunlu hale gelmektedir. 

Taleplerimizle ilgili farkındalık yaratabilmek ve taleplerimizin karşılık bulabilmesi, sağlık emekçilerinin öneminin bir kez daha anlaşılabilmesi için;

14, 15 ve 16 Mart 2022 tarihlerinde; Acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak ve diğer hastalara nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek şekilde, ülke genelinde 3 günlük iş bırakma eylemleri yapılacaktır.

Trabzon’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Genel Sağlık-İş olarak, tüm sağlık emekçileri adına, Sağlık emekçilerinin ağır ve kötü çalışma koşulları acilen düzeltilmeli, farklı çalışma biçimlerine son verilmeli; kadrolu, güvenceli çalışma biçimi sağlanmalıdır.

Sabit ödeme / performans ödemesi gibi sağlık çalışanlarının mağduriyetine sebep olan ve çalışma barışını bozan uygulamalara son verilmeli; en düşüğü yoksulluk sınırının üzerine olacak şekilde, kadro derecesine göre maaşlarda kademeli artış yapılmalıdır. 

Tüm sağlık emekçilerini kapsayacak kademeli ek gösterge artışı yapılmalıdır.  (Lise mezunu:3600;ön lisans mezunu:4500; lisans mezunu:5400; pratisyen hekim:6300; uzman hekim:7200)

Sağlık emekçilerine şiddet gösterenlere verilecek olan cezaların caydırıcı olabilmesi adına Genel Sağlık-İş tarafından hazırlanan, TCK’da kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmeti sunanlara karşı işlenen bazı suçlara ilişkin özel düzenlemeler içeren Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı taslağı kanunlaştırılmalıdır. Şiddet Uygulayanlara, kamu sağlık kuruluşlarında kamu hizmeti verme cezası ve sonucunun kamuoyuna yansıtılması sağlanmalıdır.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği geri çekilmelidir. 

Sağlık emekçilerinin çocuk bakım sorunun çözümü için haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz hizmet veren bakımevi, kreş ve anaokulu düzenlemesi hayata geçirilmelidir.

Yeterli sayıda sağlık çalışanı istihdam edilmeli, personel açığı kapatılmalıdır.

Tüm sağlık emekçilerine geçmişe etkili olarak yıllık 90 gün yıpranma payı hakkı verilmelidir.

Covid-19 için tüm sağlık çalışanlarına iş kazası meslek hastalığı kapsamında haklar veren özel bir düzenleme yapılmalıdır. 

Sağlık emekçileri arasında Sağlığı piyasalaştıran politikalara son verilmeli, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarını tekrar hayata geçirilmelidir.

Cumhuriyetimizin kurulduğu 23 Nisan 1920 de TBMM’nin açılmasından 9 gün sonra Sağlık Bakanlığı‘nın kurulmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. Başbakanının Dr.Refik Saydam olmasından, 1946 da Dr. Behçet Uz tarafından hayata geçirilen 10 Yıllık Milli Sağlık Planı ile hekimlerin milletvekillerinden 3 kat fazla maaş aldığı günlerden bugüne gelindiğinde sonuç VARSIN GİDİYORLARSA GİTSİNLER olmuştur.

Yüzyıl önce yurdumuz toprakları emperyalistler tarafından işgal edildiğinde gitmeyen, direnen ebedi önderimiz Atatürk’ün silah ve mücadele arkadaşı kahraman Tıbbiyeli Hikmet Boran’ın yüz yıl sonra ki meslektaşları olarak; gitmeyeceğiz, direneceğiz, emeğimizin, eğitimimizin karşılığını alana kadar mücadele edeceğiz.

Karşılaştıkları tüm güçlüklere rağmen, zor ve onurlu görevi yerine getirmek için fedakârca çalışan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı kutluyoruz. 

Trabzon’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Trabzon’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Trabzon’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@