banner526

banner533

banner535

Trabzon Valiliği yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı! Düğün ve cenazelerde sıkı denetim

Trabzon Valiliği daha önceden il Hıfzısıhha Kurulu'nun almış olduğu kararları açıkladı.

Trabzon 02.08.2020, 15:20
Trabzon Valiliği yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı! Düğün ve cenazelerde sıkı denetim

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sonrası sıkı önlemler alınmış, daha sonra da normalleşme sürecine girilmişti. Ancak vatandaşların normalleşmeyi, salgın sona erdi olarak algılayıp kurallara uymaması üzerine Trabzon Valiliği alınan yeni kararları yeniden açıkladı.

Özellikle düğün ve cenazeler için alınan sıkı tedbirlerin açıklandığı kararlar şu şekilde;

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sayın Valimiz İsmail USTAOĞLU Başkanlığında 31.07.2020 Cuma günü Saat 11.00’da yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.

Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır.

Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları kapsamında İçişleri Bakanlığımızın 30/07/2020 tarihli 89780865-153-E.12682 sayılı Genelgesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan kararlar doğrultusunda;

1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;

a) Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına,

b) İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,

c) Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,

d) Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir alınmasına,

2. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesine ve sıklıkla denetlenmesine,

3. İlçelerimizde Kaymakamlarımız başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesi, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesine ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,

4. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine,

5. Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,

6. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların yapılmasına,

7. İlimizde hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınmasına, günlük ve haftalık artış oranlarının yüksek seyretmesi durumunda ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanmasına,

8. Covid19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına,

9. Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;

a) Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine,

b) Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesine, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,

c) Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine,

➢ Birinci ihlalde uyarı,

➢ İkinci ihlalde idari para cezası,

➢ İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına,

d) Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına,

e) Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılmasına,

10. İlimizde toplu taziye uygulamasının;

a) Taziye evlerinde,

b) Evlerde,

c) Açık alanlarda

Taziye yapılmamasına

d) Toplu taziye yapılmamasına ilişkin aşağıdaki metnin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az 1 kez anons edilmesine,

“Kıymetli Hemşehrilerimiz,

Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.”

11. Temas ve hareketliliğin artacağı Kurban Bayramında;

a) Kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerin artırılmasına,

b) Yapılacak ziyaretlerin asgari düzeyde tutulması için vatandaşlarımıza yoğun bir telkinde bulunulmasına ve aşağıdaki metnin her ezan sonrası cami hoparlörlerinden, ayrıca belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından anons edilmesine,

“Kıymetli Hemşehrilerimiz,

Bayramlaşmalarımızda temizlik, maske, mesafe kurallarına hep birlikte uyalım. Salgınla mücadeleyi birlikte kurallara uyarak başarabiliriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.”

12. Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde;

a) Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına,

b) İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin kurulmasına,

c) Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkil edilmesine,

d) Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim ekipleri oluşturulması,

e) İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar “Güvenli Alan”  sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerin yoğunlaştırılmasına;

 Bu süreç sonunda tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesine ve diğer işyerlerinin teşvik edilmesi amacıyla art arda yapılan üç denetim sonucunda: Sağlık Bakanlığı “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu

tespit edilen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere “Güvenli Alan” logosu verilmesi, aşamalarını içeren ve pilot olarak Kırıkkale ilinde başlatılacak olan “Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli”nin İlimizde de de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara başlanılmasına ve bu hususlarda gerekli planlamaların yapılmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suçteşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmek üzere Kaymakamlıklara iletilmesine, oy birliğince karar verilmiştir.


Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (7)
Alpamis 1 hafta önce
Dolmuşlar ve cay ocaklarını da sıkı denetleyin , düğünleri cenazeleri hedef haline getirmenin manası yok , tutarsiz islerle inandırıcılığını kaybediyor kurumlar...
Neden 1 hafta önce
Burdan trabzondaki sayıları takip ediyorduk baya dır sayi telâffuz edilmiyor çoksa çok diğinde bizde nerde ne varsa dikkat edelim aslında ediyoruz etmeyenler için dikkat çeker biraz daha iyi olur yani sağlıkta süperiz çok iyiyiz diye söylenmiyorsada hakkımizi helal etmiyoruz daha fazla dikkat icin sayılari verin şu dikkat etmeyenler birazsa olsa hizaya gelir
Doktor TS 1 hafta önce
Hikaye anlatıyosunuz. Iki gün önce Yomra'da şöyle bir yürüyeyim dedim, bütün kahvehane ve çay ocakları tıka basa dolu, millet dipdibe ve hiç kimsenin ağzında maske yok.. Demek ki sürü bağışıklığını deniyoruz..
Halk 1 hafta önce
Devlet her yolu açsın yeterki para kazanın insanların sağlığını düşünüyor gibi davranmayın ..her artan vakalâri sadece halka mââl etmeyin ....iller arası yollar bile açılmaması gerekirken sen Arap Rus doldur ülkeye sonra tedbir tedbir başka laf yok ...
Fatih 1 hafta önce
Meydanda Kafeteryalarda çay ocaklarında millet 30 santim mesafe ile oturuyor hiçbir şey olmuyor düğün cenazede ne olursa oluyor öyle ya. Çünkü diğerleri esnaf Maksat sakız alın ,alışveriş yapın ekonomiye Can verin
Önder 1 hafta önce
Allah aşkına milletle alay etmeyin yaz piyasasını elinizde tutmak istiyorsunuz birde yok tedbirler alıyoruz geçin bu işleri sizin tedbir aldığınız tek şey milletin cebindeki parayı nasıl alabiliriz tedbiri
Camoka 1 hafta önce
Bir salgın var milleti bunalan yatırıp kaldırıyorlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@