Trabzon Valiliği haftasonu kararlarını açıkladı! Hangi saatlerde dışarı çıkmak yasak?

Trabzon Valiliği LGS ve YKS kararlarını açıkladı.

Trabzon 19.06.2020, 11:56
Trabzon Valiliği haftasonu kararlarını açıkladı! Hangi saatlerde dışarı çıkmak yasak?

Trabzon Valiliği haftasonları yapılacak LGS ve YKS sınavları için alınacak önlemleri açıkladı.

İl Hıfzısıhha Kuru tarafından alınan kararlar neticende 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00 arasında sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ayrıca 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00 arası ve 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 09.30 ile 18.30 arasında sokağa çıkma yasakları uygulanacak.

İşte Trabzon Valiliği tarafından yayınlanan İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları:

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında 18.06.2020 Perşembe günü saat 18.00’deyukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ıntalimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplumsağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nın (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. 

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının 18/06/2020 tarih 89780865-153-E.9863 sayılı genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’muzca;

1- LGS Sınavı; 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birincioturumu 09.30’da başlayıp 10.45’te tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlanacak olan LGS Sınavı öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmekamacıyla;

20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere,ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağaçıkmalarının kısıtlanmasına,

2- YKS; birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’te tamamlanacaktır. YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavların sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

3- Gerek LGS Sınavı ve gerekse YKS’ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakınlarının, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakınlarının sokağa çıkmakısıtlamasına tabi olmamasına,

4- LGS Sınavı ve YKS’ye girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlüklerinin;

LGS Sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’ye kadar,

LGS Sınavı’nın yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00 - 13.00 saatleri arasında,

YKS öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’ye kadar,

YKS’nin yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00 - 13.00 saatleri arasında,

YKS’nin yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00 - 16.00 saatleri arasında, açık bulundurulmasına,

5- LGS Sınavı ve YKS’nin yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında (belediye/halk otobüsü, minibüs, dolmuş, taksi vb.) herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına ve ihtiyaca göre sefer sayılarının artırılmasına,

6- Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmamalarına,

7- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günler/saatlerde daha önceden belirlenmiş/gün alınmış olan nikâh törenleri aileler, şahitler ile kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla icra edilmesine,

8 AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamakşartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)

b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, nikah salonları, nüfus müdürlükleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, vefa sosyal destek birimleri, göç idaresi, PTT vb.),

d) Akaryakıt istasyonları,

e) Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km. için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

h) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

ı) Bulunduğu yerin ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

i) Yurt içi ve yurt dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

j) Oteller ve konaklama yerleri,

k) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

l) Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

n) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

o) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan tarım kredi kooperatifleri,

ö) Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

p) Sebze/meyve toptancı halleri,

9- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Bu kararın (8) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İş yeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil çağrı merkezleri, vefa sosyal destek birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgarî sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında oluşturulan hayvan besleme grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil),

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

o) Veteriner hekimler,

ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

p) İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler,

r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

s) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsîmünasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarının sağlanmasına,

Bu kararın (8) numaralı “Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (ı) maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar, ilçe hıfzıssıhha kurullarınca; LGS Sınavı için en geç 19.06.2020 Cuma günü saat 13.00’e, YKS için en geç 26.06.2020 Cuma günü saat 13.00’e kadar alınmasına,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlaraUmumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idarî para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adlî işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların kaymakamlıklara iletilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (1)
FATİH 1 yıl önce
KEŞKE SINAVI PAZAR GÜNÜ YAPSALARMIŞ EN AZINDAN İŞ YERLERİN ÇOĞU AÇIK OLURDU ZATEN PAZAR GÜNÜ MİLLET GEÇ KALKIYOR ÇOK SIKINTI OLMAZDI

Gelişmelerden Haberdar Olun

@