Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan 'Çalışma İzin Belgesi' kararı

Trabzon il Hıfzıssıhha Kurulu 'Çalışma İzin Belgesi' ile ilgili karar aldı.

Trabzon 02.05.2021, 22:51
Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan 'Çalışma İzin Belgesi' kararı

Türkiye genelinde 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan Tam Kapanmadan muaf olacak işyerlerinde çalışanlar için alınacak 'Çalışma İzin Belgesi' ile ilgili Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu Olağanüstü toplandı.

Yapılan toplantı sonrasında alınan kararlar şu şekilde; 

"İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu başkanlığında 02.05.2021 Pazar günü Saat 21.00’da yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır. 

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma” kararı kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih 7576 sayılı Genelgesi ve 27.04.2021 tarih (2021/22) sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ile duyurulmuştur.  

İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih 7576 sayılı Genelgesi ve 27.04.2021 tarih (2021/22) sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ile daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevliler tespit edilmiştir.

Hem muafiyet kapsamında bulunan işkollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının sürdürülmesi ve hem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının 29.04.2021 tarih7705 sayılı Genelgesi ve 29.04.2021 tarih (2021/23) sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ile;

E­ başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasına,

Ek’te belirtilen yeni oluşturduğumuz çalışma izni görev belgesi formuna, dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişilerin başvurularının değerlendirildiği, e­ devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e­ başvuru sistemi üzerinden 02.05.2021 saat 17.00’ye kadar 2.677.000 başvurunun gerekli sorgulamaları yapılarak neticelendirilmiş ve ilgili vatandaşlarımız için çalışma izni görev belgesi düzenlenmiştir.

Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkanı olmayan;

İşyeri sahipleri,

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,

Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan  bankacılık sektörü çalışanları, gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyon Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır.

Tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbir alınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için İçişleri Bakanlığının 02.05.2021 tarih 7815 sayılı Genelgesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda;

1. Daha önceki İçişleri Bakanlığının 29.04.2021 tarih 7705 sayılı genelgesi ve 29.04.2021 tarih (2021/23) sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile yayımlanan “çalışma izni görev belgesi formunun” 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağı bildirilmişti. Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,

2. Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e­ devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e­ başvuru sistemi üzerinden alınmasının, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği açıktır. Bu çerçevede Ek’teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesi düzenlenmesine, e­ başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerdekullanılabilmesine,

3. Öte yandan kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e­ başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgeleri rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgeleri ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulmasına, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirilebilmesine,

Bir yılı aşkın süredir aziz milletimizin çeşitli fedakârlıklarda bulunduğu, başta sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm denetim ekiplerinde görev alan personelin büyük bir özveriyle görev yaptığı ve hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, salgın nedeniyle katlanmak durumunda kalınan toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemlidir.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmesi için Kaymakamlıklara iletilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (2)
doğan yıldız 3 ay önce
7 mayıstan sonra tatil zaten. belgeye gerek yok.
Mustafa 3 ay önce
Dalga geçer gibi birde tam kapanma diyorlar ya

Gelişmelerden Haberdar Olun

@