Modern Pozitif Bilimler

banner513

Trabzon'da toplu taşıma tartışması meclis gündeminde

Başkan Gümrükçüoğlu toplu taşıma konusunda yaşanan tartışma ile ilgili olarak bilgilendirme yaptı.

Trabzon 14.02.2018, 15:28
Trabzon'da toplu taşıma tartışması meclis gündeminde

Haber61 - Haber Servisi - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı meclis Toplantıları sürüyor.

 
Bugün yapılan otorumda Başkan Orhan fevzi Gümrükçüoğlu Başkanlığında geçtiğimiz günlerde Trabzon gündemine gelen toplu taşıma konusundaki tartışma ile ilgili olarak bilgilendirme yaptı.
 
Başkan Gümrükçüoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
 
Trabzon yerel basınında 07.02.2018 tarihinde  “Büyükşehir’e 2 Milyon Liralık Zimmet Şoku” başlıklı haberler yapılmıştır ve bahse konu haberler internet sitelerine servis edilip, gerçek dışı iftiralarla belediyemiz hakkında algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Toplu taşıma konusu hakkında gerçekler şunlardır:
 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan toplu ulaşım hizmetleri kapsamında olmak üzere akıllı kart, kullan at bilet ve elektronik ücret toplama sistemi işi ihale edilmiş ve yapılan ihale sonucunda 04.06.2010 tarihinde Büyükşehir Belediyesi ile Antkart Teknoloji Hizmetleri A.Ş arasında sözleşme akdedilmiştir.
 
2014 Mahalli İdareler seçimleri ile İlimizde toplu ulaşım Büyükşehir statüsüne geçtikten sonra Yüklenici firma Teknik Şartnameye ve İhale Sözleşmesine göre yükümlü bulunduğu sorumlulukları 2015 yılından itibaren yerine getirmemeye başlamıştır. 6360 sayılı Yasa ile Büyükşehir Belediyesi olunmasından sonra belde ve ilçe belediyelerine ait toplu taşıma araçları ve bunlara ilişkin kira/ihale sözleşmeleri Büyükşehir Belediyesine geçmiştir. Yüklenici Şirket bu güzergahların ve araçların sisteme dahil edilmesini talep etmiştir. Ancak devralınan araçların bir kısmının fiziki yapısının bu dönüşüme müsait olmaması yanında ihale suretiyle kiralanan hatlara ilişkin ihale sözleşmelerinin de İdaremiz ile Şirket arasında imzalanan sözleşmeden farklılık taşıması nedeniyle uygulamada anlaşmazlıklar oluşmuştur.

  İdare tespit edilen eksikliklerin ifası amacına matuf olmak üzere taahhütlerini yerine getirmesi hususunda yüklenici firmaya ilk andan itibaren ve defaten ihtarnameler yoluyla keyfiyeti bildirmiştir. Buna rağmen yüklenicinin sözleşme gereklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşme Başkanlık Makamının 29.06.2016 tarih ve 790/1739 sayılı olurları ile fesih edilmiştir. Fesihin Ulaşım Daire Başkanlığından, Mali Hizmetler Daire Başkanlığına bildirilmesiyle, yüklenici firmanın kesin ve ek kesin teminat mektupları bankadan nakde çevirtilerek toplam 588.500 TL teminat Büyükşehir Belediyesince gelir kaydedilmiştir.
 
 Sözleşmenin feshinden hemen sonra 30.06.2016 tarihinde,  İdaremizce yükleniciye karşı Sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle Trabzon 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/637 Esasında fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutularak 500.000,00 TL lik alacak davası açılmıştır ve bu dava 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/830 Esasında devam etmektedir.
 
 Belediyemiz toplu taşıma hizmetinin kesintiye uğramadan devam etmesi aciliyet arz ettiğinden toplu taşıma elektronik ücret toplama ve araç takip sistemleri kurulum ve işletme işi yeniden ihale yapılarak hizmete açılmıştır.
 
Sayıştay sorgusu 27.09.2017 tarihlidir. Sayıştay sorgusunda zimmet çıkarılmadığı gibi yine Sayıştay tarafından Cumhuriyet Savcılığına yapılmış herhangi bir suç duyurusu bulunmamaktadır. Tam aksine Büyükşehir Belediyemizce, yüklenici firma tarafından yapılmadığı tespit edilen ödemeler için, Sayıştay denetimi sonucu hazırlanan rapordan önce, 16/08/ 2017 tarihinde Trabzon 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017-901 E. Sayılı dava dosyası ile yine fazlaya ilişkin alacağımız saklı kalmak kaydı ile 1.389.377,52 TL’lik alacak davası açılmıştır.
Yine Sayıştay sorgusundan önce 04/08/ 2017 tarihinde yüklenici firmanın hukuka aykırı, hileli işlemleri nedeniyle ilgili şirket hakkında Belediyemiz tarafından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Açıkladığımız gibi Belediye hakkının takibinde hiçbir eksiklik yapılmamıştır.

Dikkat edileceği üzere Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin fesih tarihi ve açılan alacak davaları ile yapılan suç duyurusunun tarihi Sayıştay sorgusundan önceki tarihlidir. Dolayısıyla haberlerde Sayıştay raporu üzerine hukuki yollara başvurulduğu yönündeki anlatımlar tamamıyla gerçek dışıdır.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bu konuda sözleşme ve yasalara aykırı hiçbir uygulaması yoktur. Kaldı ki sözleşmeden kaynaklanan ve yüklenici tarafından ifa edilmeyen haklarımızın hukuki takibi devam ettirilmektedir. Tüm bu gerçeklere rağmen iftiralarla Belediyemizi karalamaya kalkan ve bu yalanları yaymaya gayret edenleri hukuken sonuna kadar dava edeceğiz.
 

Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@