banner526

Modern Pozitif Bilimler

banner513

Trabzon'da halı sahalar ile ilgili kurallar açıklandı

Trabzon Valiliği halı sahalar ile alakalı alınan kararları açıkladı.

Trabzon 12.08.2020, 15:40
Trabzon'da halı sahalar ile ilgili kurallar açıklandı

Trabzon Valiliği, il genelinde yeniden faaliyete geçecek halısahalar ile ilgili alınacak tedbirleri açıkladı.

İl hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararlar Trabzon Valiliği tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

​İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında 12.08.2020 Çarşamba günü Saat 13.00’te yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.

​Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

​Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid19)

salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelgesi 16.03.2020 tarih (2020/6) sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ile spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması ve İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı Genelgesi 02.06.2020 tarih (2020/56) sayılıİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ile spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam etmesi kararlaştırılmıştı.

​İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır.

​Bu kapsamda halı sahaların; Sağlık Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve 149 sayılı yazısı ve ekinde yer alan rehber ile İçişleri Bakanlığının 12/08/2020 tarih 9780865-153-E.13079 sayılı Genelge’sinde belirtilen hükümler çerçevesinde 12.08.2020tarihinden itibaren faaliyette bulunabilecekleri değerlendirilmiştir.

​Buna kapsamda İçişleri Bakanlığının 12/08/2020 tarih 9780865-153-E.13079 sayılı Genelge’sinde belirtilen hükümler çerçevesinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımızca alınan kararlar doğrultusunda; halı saha tesislerinin işletmecileri, çalışanları, müşterileri ile her ne sebeple olursa olsun buralarda bulunan kişilerin uymaları gereken kurallar ve alınması gerekentedbirler aşağıda belirtilmiştir;

​I - Halı Saha Tesislerine Yönelik Tedbirler:

• Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanmasına,

• Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesine,

• Tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapmasına, görevli bir personel marifetiyle “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarınınsorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılmasına,

• Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılmasına, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşunayönlendirilmelerine,

• Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmamasına, antrenman ve maç haricinde maskenin kesintisiz kullanılmasına (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır),

• Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılmasına ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılmasına,

• Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesine, 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir velisinin maske takma koşuluyla tesise alınmasına ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulmasına,

• Tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalı tutulmasına, müşterilerin kullanımına müsaade edilmemesine,

• Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın temasının azaltılmasına, antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafenin en az 2 metre olarak uygulanmasına,

• Tesislere müşterilerin randevu ile kabul edilmesine,

• Tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesine, kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulmasına, engelleyici mekanizma kurulmasına,

• Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıkların oluşması ve yakın temasın engellenmesine,

• Tesislerin girişine COVID19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişlerin asılmasına,

• Müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesi ve en az 14 gün süreyle bu kayıtların saklanmasına,

• Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulmasına,

• Tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olması ve tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulmasına,

• Tesislere üyelik sözleşmelerine COVID19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklamaların eklenmesine,

• Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesislerin kullandırılmamasına,

• Tesis bünyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet vermelerinin sağlanmasına,

• Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmasına ve düzenli olarak boşaltılmasına,

• Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine kesinlikle izin verilmemesine,

• Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,

• Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilmesine, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeylerin %70’lik alkol ile temizlenmesine,

• Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının “Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygunçalışılmasına,

​II Tesislerin Temizlenmesine, Dezenfeksiyonuna ve Havalandırılmasına Yönelik Tedbirler:

• Tesislerin temizliklerinin her gün düzenli olarak yapılmasına, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha çok temizlenmesine,

• Tesislerin yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslamanın tercih edilmesine, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmasına,

• Tesislerin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesine, buamaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529)kullanılmasına, tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılmasına,

• Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonun sağlanmasına,

• Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesine, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC’deyıkanmasına,

• Futbol toplarının her maç bitiminde %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon edilmesinin sağlanmasına,

• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılması ve sürekli sıvı sabun bulundurulmasına,

• Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazlarının kullanılmamasına,

• Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmalarının sağlanmasına,

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanmasına, kullanılan maske ve eldivenlerini çıkarılıp çöp kutusuna atılması ve ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasının sağlanmasına,

• Tesiste vantilatörler çalıştırılmaması ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “ COVID -19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesi,

• Tesislerin kapalı bölümlerinin sık sık havalandırılmasına,

​III Çalışan Personele Yönelik Tedbirler:

• Halı sahalarda çalışan tüm personelin “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu almasına,

• Çalışan personelin COVID19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesine,

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya COVID19 vakası temaslısı olan çalışanların tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmesine,

• Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takmasının, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin ve maske değiştirilmesinde el antiseptiğikullanmasının sağlanmasına,

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanmasına, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı elantiseptiği kullanmasının sağlanmasına,

• Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerinin sağlanması ve maskesiz bulunmamalarının sağlanmasına,

​IV-Müşterilere Yönelik Tedbirler:

• Halı sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu almalarına,

• Halı saha tesislerine maske ile gelmeleri ve antrenman/maç dışında maskeyi çıkarmamalarına,

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan, COVID19 vakası veya temaslısı olanların tesislere alınmamasına, tıbbi maske takılarak sağlık kurumlarınayönlendirilmelerine,

• Müşterilerin randevu saatlerine uymalarının sağlanmasına,

• Müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına,

• Tesiste uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirmelerin okunmasına,

• Kişisel havlu kullanılmasına, havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesine,

• Tesise girdikten sonra ellerin yıkanması ya da el antiseptiği kullanılmasına,

• Tesis içerisinde zorunluluk olmadıkça yüzeylere dokunulmaması, dokunulduğunda ise el antiseptiği kullanılmasına,

• Spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesine,

• Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/sarılma vb. yakın temasta bulunulmamasına,

• Kaymakamlıklarımızca, halı sahaların faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınmasına,

​İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak halı sahaların haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmasına, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilençerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine,aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmek üzere kaymakamlıklara iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (1)
co61 2 ay önce
düğünlerde diskolarda plajlarda millet dip dibe önlem yok halı sahaya önlem pehhh

Gelişmelerden Haberdar Olun

@