7m


7m

hyundai

Trabzon Büyükşehir Belediyesi kadroya kabul edilen taşeron işçiler belli oldu

Trabzon'da yüzlerce taşeron işçinin merakla beklediği açıklama geldi.

Trabzon 23.02.2018, 20:52 23.02.2018, 21:34
Trabzon Büyükşehir Belediyesi kadroya kabul edilen taşeron işçiler belli oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları açıklandı. Belediye kadrosuna geçiş yapabilecek işçiler belli oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan taşeron işçilerden 809 kişinin başvurusu kabul edilirken 61 kişinin başvurusu kabul edilmedi.Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan incelemeler sonucunda, gerekli şartları taşımadığından başvuruları red edilen 61 (altmışbir) kişilik liste (Ek-1)’de başvurusu kabul edilen 809 (sekizyüzdokuz) kişilik liste (Ek-2)’de gösterilmek suretiyle Tebliğin ‘İlan’ başlıklı 35.maddesi gereğince www.trabzon.bel.tr adresinde ilan edilerek yükleniciye bildirilecektir. 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğde 35 inci maddesinde geçen “Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” hüküm uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruları reddedilenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Trabzon Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna itirazda bulunabilirler."

1: 696 KHK GEREGİ BAŞVURUSU RED EDİLENLERİN LİSTESİ 

EK 2: 696 KHK GEREGİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ 

 

Yorumlar (2)
Eren 4 yıl önce
Ortahisar neden açıklanmadı ?
Taner 4 yıl önce
İlöe belediyeleri ne zaman açıklanacak???

Gelişmelerden Haberdar Olun

@