Trabzon Barosu'ndan Avukatlar günü mesajı

Trabzon Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Trabzon 05.04.2018, 18:43
Trabzon Barosu'ndan Avukatlar günü mesajı

Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez mesajında şu sözlere yer verdi: "Adalet Devletin Temelidir" sadece mahkeme salonlarına asılacak bir cümle değildir. Adaletin olmadığı bir ülkede vatandaşın hak arama istemi, talebi ve umudu yok olur, vatandaşlık duygusu zayıflayarak, aidiyet duygusu yok olur.
 
Bu nedenle; adaletin gerçekleşmesi için savunma ve karar mekanizmasında yer alan erklerin, bağımsız ve tarafsız olmaları son derece önemlidir. Vatandaşın güvencesi, devletinin bir hukuk devleti olmasıdır. Hukuk devletinin temel ilkeleri kuvvetler ayrılığıdır. Yasama ve yürütme erkinin eylem ve işlemlerini hukuka uygunluk bakımından denetleyip, dengeleyecek olan erk yargı erkidir. Bağımsız, tarafsız, etkili ve verimli işleyen, temel hak ve özgürlükleri koruyan bir yargı demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve adaletin gerçekleşmesinin teminatıdır.
 
Yargının üç kurucu unsuru olan sav-savunma ve karar alma temsilcilerinin bağımsız ve tarafsız olmaları, hukukun evrensel ilkelerine bağlı, insan hak ve özgürlüklerini gerçekleştirecek şekilde hareket etmeleri Adaletin gerçekleşmesine ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasına yol açar.
 
Ülkemizde yargı sorunları hızla artmakta, adalete güven duygusu azalmaktadır. Yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu söylemek mümkün değildir. Hala adalete erişim önündeki engeller kaldırılamamış, davaların geç sonuçlanmasına çözüm getirilememiş, etkili - hızlı ve adaletine güvenilen bir yargı sistemi oluşturulamamıştır.
 
Tüm bu ortamda yargının kurucu unsurlarından olan "bağımsız savunmayı" temsil eden biz avukatlara düşen görev sorumluluğu daha da artmaktadır. Savunma hakkı adil yargılanmanın temelidir. Savunmanın temsilcisi olan avukatın olmadığı bir yargılamada hak, adalet ve adil yargılama da yoktur.
 
Ülkemizde bağımsız savunmayı temsil eden avukatlar üzerinde baskı artmaktadır. Savunma görevi yerine getirilirken ciddi zorluklarla karşı karşıya kalınmaktadır. Avukatların özlük haklarında gerekli iyileştirmeler yapılmadığı gibi, meslek alanlarımız hızla daraltılmaktadır. Mesleğe uygun yaşama ve çalışma koşullarımız gerilemektedir. Kısaca meslektaşlarımız ekonomik, sosyal güvenlik ve gelecek kaygısı gibi bir çok sorunla yaşamaktadırlar.
 
Ancak tüm bu sorunlarımız bizim çok büyük onurla yaptığımız avukatlık mesleğimizi icra etmemize engel olmayacaktır.
 
Temel insan hak ve özgürlüklerinin sağlandığı, hukuki güvenilirliğin ve hukukun üstünlüğünün olduğu bir yönetim anlayışıyla yönetildiğimizde, adalete olan inanç artabilir ve bu duygu bu ülkenin vatandaşlarını birbirlerine kenetler.
 
Avukatlar; her koşulda bağımsız ve ilkeli hak savunucularıdır. Avukatlar savunma hakkının ve halkın hak arama özgürlüğünün teminatlarıdır. Hak ihlallerine karşı onurlu mücadeleyi sürdürenlerdir. Avukatlar ırk, dil, din ayrımı yapmadan herkesin hakkını, hukukunu savunan, hukuk üstünlüğünü gerçekleştirmeyi hedef alanlardır. Biz Avukatlar halkımız adına her koşulda hukukun üstünlüğünü, adaleti ve demokrasiyi talep etmeye devam edeceğiz. Hukuk devleti olma taleplerimizi yılmadan tekrarlayacağız.
 
Biz avukatlar dün olduğu gibi bu gün de adaletin, demokrasinin, halkın hak arama özgürlüklerinin, hukukun üstünlüğünün talepkarı ve savunucusu olmaya devam edeceğiz.
 
Demokrasiye, laik cumhuriyetimize, bağımsız savunmaya ve yargıya, hukukun üstünlüğüne, halkın hak arama özgürlüğüne inanan avukatlar ve Trabzon Barosu olarak, ülkemizde adalet gerçekleşene,  hukuk devleti ilkeleri yaşama geçirilinceye kadar; hukuk devleti, bağımsız yargı ve bağımsız savunma amacına yönelik eylem ve söylemlerimizi aynı inançla hep birlikte sürdüreceğiz.
 
Molierac'ın dediği gibi; " Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hâkime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!"
 
Herkes için hukuk, herkes için adalet, adalet için avukat diyor, tüm meslektaşlarımızın ve temsil ettiğimiz halkımızın avukatlar gününü kutluyor, saygılar sunuyoruz."
 
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@