7m


7m

hyundai

KTÜ ile TSE Arasında İş Birliği! İmzalar atıldı

KTÜ ile TSE Arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.

Trabzon 27.05.2022, 09:38
KTÜ ile TSE Arasında İş Birliği! İmzalar atıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Standardizasyon bilincinin yaygınlaştırılması ve standartların kullanımını teşvik etmek ve bu amaçla belirli gün ve/veya haftalarda ortaklaşa panel, seminer vb. organize edilmesi, 

Standart geliştirme sürecinde, üniversitenin akademik personelinin katılmasının taraflarca teşvik edilmesi, 

Üniversite ve Enstitü arasında ortak Ar-Ge projelerinin yürütülmesi ve Ar-Ge projelerinin çıktısı olan inovatif ürün ve teknolojilerin fikri mülkiyet, lisanslama ve ticarileşme basamaklarında ilave protokoller kapsamında ortak hareket edilmesi, 

Belgelendirme (ürün, personel ve sistem) alanında iş birliği yapılarak Üniversitemizin bütününde ya da bağlı birimlerinde yönetim sistemlerinin oluşturulması ve belgelendirilmesi süreçlerinde Enstitü ile iş birliği yapılması, 

Üniversite bünyesinde yer alan Araştırma Merkezleri ve Enstitü Laboratuvarları ve ilgili birimlerin, eşgüdümlü olarak önemsedikleri alanlarda faaliyet göstermesi, gerektiği durumlarda uygunluk değerlendirme alanlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu yatırım ve projelerin başlatılması amaçlanıyor.

Protokolü, KTÜ adına Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Türk Standardları Enstitüsü adına TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin imzaladı.

KTÜ ile TSE Arasında İş Birliği! İmzalar atıldı

KTÜ ile TSE Arasında İş Birliği! İmzalar atıldı

KTÜ ile TSE Arasında İş Birliği! İmzalar atıldı

KTÜ ile TSE Arasında İş Birliği! İmzalar atıldı


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@