alexa metrics

banner560

banner572

tuvturk

KTÜ Farabi Hastanesi’nde KBRN tatbikatında tam başarı!

KTÜ Farabi Hastanesi’nde KBRN tatbikatında tam başarı sağlandı.

Trabzon 28.10.2021, 17:37
KTÜ Farabi Hastanesi’nde KBRN tatbikatında tam başarı!

Hastanemizde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık tatbikatı yapıldı.  Tatbikatta; İlimizi ve bölgemizi etkileyebilecek olan KBRN tehlikelerine karşı, halkın ve çevre sağlığının korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve kurumumuza başvurduklarında izlenecek yollarla ilgili konular anlatılıp tatbikatları gerçekleştirildi.

KBRN; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kelime grubunun kısaltması olarak kullanılır. KBRN tehditleri ise; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları ifade eder. Kimyasal savaş ajanları; öldürmek, yaralamak, insanları etkisiz hale getirmek, bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarını, besin stoklarını kirletmek ve yok etmek, ekonomik önemi olan hedefleri işlemez hale getirmek, kaosa ve paniğe neden olmak amacıyla kullanılan; insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde doğrudan toksik etkileri olan her türlü katı, sıvı ve gaz halindeki kimyasal maddelerdir. Biyolojik ajanlar insanları, hayvanları ve bitkileri öldüren ya da hastalanmalarına sebep olan organizmalar ya da bu organizmaların ürettiği zehirli maddelerdir (toksinler). Radyolojik tehditler, iyonlaştırıcı radyasyonun ya da radyoaktif maddelerin; kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları ifade eder. Nükleer tehditler, nükleer malzemelerin parçalanması (fisyon) veya iki atomun birleşmesi (füzyon) sonucu yıkıcı basınç dalgasının, kör edebilecek kuvvetli ışığın, öldürücü radyasyonun, yüksek ısının açığa çıktığı ve radyoaktif maddelerin kilometrelerce etrafa yayıldığı durumları ifade eder.

21. yüzyılın her geçen gün daha da çılgınlaşan dünyasında bireylerin ve toplumların KBRN konusunda daha fazla eğitime ihtiyaç duydukları ve bundan sonra özellikle COVID-19 pandemisiyle beraber yakın gelecekte insanoğlunun KBRN diye adlandırdığımız Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer olaylarla daha fazla yüzleşeceği ve her geçen gün zorlaşan yaşamın bu kavramlara karşı hazırlıksız yakalanmakla iyice zorlaşacağı görünmektedir. KBRN tehditleri sadece hastane dışı kaynaklardan değil hastane içi faaliyetlerin yürütüldüğü ortamlardan da kaynaklanıyor olabilmektedir. Bu nedenle KBRN olaylarına karşı hazırlıklı olup bilgili ve tedbirli yaklaşım tarzının, başta sağlık kuruluşları olmak üzere tüm kurumların görevleri arasında olması gerekmektedir.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@