7m


7m

hyundai

Fındıkta oyun rekolteden başlıyor

Trabzon’da fındık üreticileri basın toplantısı düzenledi.

Trabzon 31.07.2018, 13:02 31.07.2018, 14:38
Fındıkta oyun rekolteden başlıyor

Haber61 – Haber Servisi – Trabzon’da fındık üreticileri yeni sezonun başlaması ile yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

 Basın toplantısında Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanlığı, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu, Trabzon Ortahisar Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Yönetim Kurulu, Trabzon KESK Şubeler Platformu Yönetim Kurulları adına konuşan  Trabzon İli Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Albayrak şunları söyledi;

Geçtiğimiz haftanın fındık manşetleri ile söze başlıyoruz. 
Görsel ve yazılı, ulusal ve yerel basınımızın emekçileri, sözlerime başlamadan önce sizleri şahsım, kurul  üyesi  arkadaşlarım, Trabzon Muhtarlar  Federasyonu  yönetim  kurulu, Trabzon  Ortahisar Muhtarlar Derneği  yönetim  kurulu, Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası yönetim  kurulu, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon yönetim kurulu, Trabzon KESK Şubeler Platformu yönetim kurulları ve ürününün ve emeğinin karşılığını alamayan fındık üreticileri adına saygı ile selamlıyorum.

Arkadaşlar, 2018 yılı fındık sezonunun üreticilerimize, şehrimize ve ülkemize kazanç getirmesini dileyerek sezonun ilk basın açıklamasını yapıyoruz. Dileğimiz geçen sezonki gibi üretici aleyhine bir takım kurallar yine icat edilerek üreticinin hakkı gasp edilmesin. Geçen yıl  2 ton fındık üretip 2 binTL. zarar eden çoluk çocuk çilesini de heba eden arkadaşımız yanımızda oturuyor. Bu yıl aynı zararı yaşamak istemiyoruz. Okuduğum fındık manşetleri, geçmiş yılların oyunlarının bu yılda tekrar edileceğinin ip uçlarını vermektedir. Oyun rekolteden başlamaktadır. 

Fındıkta rekolte tesbiti tamam, yıllardanberi çağrıda bulunuyoruz. “rekolte tesbiti harmanda yapılsın, üreticinin  yazılı  beyanına  dayandırılsın, yalan, talan ortadan kalksın”. sesimizi  kimseler duymak istemedi, her yıl  büyük tantanalarla Tarım il ve ilçe teşkilatları, Ziraat Odaları, Ticaret ve Sanayi odaları temsilcileri, Ticaret borsaları şimdide yabancı şirket temsilcileri de yeni ortaya çıktı. Karanfil sayımı, akabinde çotanak  tahmini  sayımı yapılarak rakamlar açıklanıyor hiç birisi gerçeği yansıtmadığı için rakamlar aradan bir süre geçtikten sonra revize ediliyor. Bakın arkadaşlar ürünün sahibi, üreteni  maddi  ve  manevi bedel  ödeyeni  ortada yok. Yani  üreten  ortada  yok. Üreticinin sırtından dolaylı ve dolaysız geçinenler var, üstüne üstlük  tahmin, niçin bir defa da  gerçeği ortaya çıkarılmıyor? Fındık ürününün harmana  gelene kadar geçen aşamalarda rekolte kabına uğradığını bu işi yapanlar ve yaptıranlar bilmiyorlarmı?  Niçin bir defada gerçek ortaya çıkarılmıyor? Yanlıştan dönülmek zormu geliyor? Çünkü; her kesim  üreticinin  sırtından  geçinmek istiyor. Her yıl bir sürü tantana, bir sürü masraf sonuç fiyasko. 

TMO stoktan fındık satıyor. TMO’yu  yönetenlerin  ihracat  koşulları  yaratması  dururken, iç piyasaya fındık satması, üretici aleyhine, tedarikçi yararınadır. Fındığın gerçek kuruluşu Fiskobirlik dizkalifiye edilerek, isminden  başka  işlevi  kalmadı. Devreye fındığın ne olduğunu bilmeyen TMO devreye  sokularak,  görülmemiş  kurallar  icat  ederek  üreticiyi  ezdi, özel  ve  güzel  sektörcülere istediğin gibi sömür dercesine fiyatların 7-8 Tlye  düşmesine  zemin  hazırladı  bu yılda aynı akıbeti  yaşamak istemiyoruz.TMO’nun iç piyasaya fındık vermesi az olan rekoltenin yükseltilerek fiyatların düşük tutulmasına zemin hazırlamıştır. Fındığın gerçek  değerinin ortaya çıkması için 1 gram bile iç piyasaya satmaması gerekir. Tarım Bakanlığına sesleniyoruz. Bu yolla  fiyatların düşülmesine engel olun hiç olmazsa bu yıl az olan rekoltenin ortamında emeğimiz, ürünümüz elimizden yok pahasına alınmasın.

Fındıkta fiyat tartışması, her yıl hasat öncesi, bir sürü gerçek olmayan açıklamalarla üreticinin elinden nasıl  bedava  denecek  rakamlarla üreticinin ürününe el koyma içersinde olanları biliyor ve tanıyoruz. Çok kısa  sürede  adı, sanı  bilinmeyenlerin  fındık  piyasasında  büyük  paralar  kazanarak medyada boy gösterdiklerine yıllardanberi şahit oluyoruz. Bu yılda aynı oyunlar oynanmak isteniyor,    o yüzdendirki 12-13 TL ve geçen sezondan az olmaz diyenlerin nasıl ortamı bulandırdıklarını ibret ve nefretle  izliyoruz. Tarım  Bakanlığımızın  bu  gerçekler  ışığında  hareket  ederek,  üreticinin  mağdur olmasını önleyecek rakamları bir an önce açıklamasını bekliyoruz. Yabancının çürük cevizinin 30 tl’ye satıldığı  şehrimizde, 12 - 13 TL’yi  dillendirmeleri  kabul  edilemez. Bu yılki  fiyat  artışları  göz  önüne alındığında, 18-20 TL’nin altına düşen fındık fiyatları üreticiyi mağdur  edecek, bahçesine bakımını da engelliyecxektir. Bahçesine gönüllü hizmet verebilmenin koşulları üreticiyi  fiyat yönünden memnun etmekten geçmekte olduğunu bir an olsun unutmayalım.

FKB  kesenin  ağzını açtı, Fiskobirlik  açıklamalarında  fındık alımı yapacağını, açıklamıştır. 1 TL parası olmayan bir kurum nasıl 100-150 bin ton, hatta tüm ürüne talip olduğunu söylemesi büyük bir yalandır. Gerçek üreticinin kurumu olsa idi, TMO’nun açıkladığı rakamların altında değil, üstünde bir rakam açıklayarak piyasaya girerdi, Trabzon’un  taşınmazını 50 milyon TL’ye  satıp’ta  Trabzonlu’nun borcunu ödemeyenlerin,  2006 ürün bedellerini kesinleşmiş yargı  kararlarına rağmen bugüne kadar parasını  ödemediğin  üreticiler  FKB’nin  gerçek  namuslu  üreticileridir. Bu ülkede  hak  aramak  için yargıya müracaat eden üreticiler cezalandırılmıştır. Fiskobirlik başkanı yargı kararlarını bugüne kadar uygulamayarak suç işlemeye devam etmektedir. Tesbit ve ceza  davaları  devam  etmektedir. Er, geç adalet tecelli edecek fiskobirlik başkanı mahkum olacaktır. Yaşanan bu gerçekler karşısında fiskobirlik başkanına kim inanır. En kısa sürede istifa etmeli, fiskobirlik yeniden yapılandırılmalı, tüm üreticilerin katılacakları kongreler yapılmalı, fiskobirliğin gerçek sahipleri  olan üreticilere  teslim  edilmelidir. 3-4 bin ortağı olan kurum 18-20 kişi ile 50-100 kg fındık vererek yönetimi sürdürenlerden hesap sorulmalı hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır. Böyle bir kuruma hangi üretici ürün verecek?

Tek korku ABD, Arkadaşlar, bu söylemin anlamı nedir? Yıllardanberi İtalya, İspanya, Cürcistan ve  Azerbaycan   fındığı  ile  aldatmaya   çalışıyorlardı,  haberleşme   kısıtlı  idi,  hele,  hele  üretici  için imkansızdı. Bilimin  uzay  ve bilişim  çağına  geldiğimiz  günümüzde, yalancıların  yalanları  çok  çabuk ortaya  çıkmaktadır. Geçen  yıl  tüm dünya  fındık  üreticileri bir araya gelmiş, Türk Fındığının yanında kendi  fındıklarının  değeri  olmadığını bizzat o ülke üreticileri dillendirdiler ve Türk fındığı en az bizim fındığımızdan 10-12 lira fazla olması gerektiğini bizzat  kendileri dünyaya açıkladılar. Tecarikçiler yeni icat çıkardılar, en büyük tehlike ABD fındığı diyerek  sahneye  fırladılar. Çok  kısa  sürede  büyük çıkar elde  edenlerin  korkuları  olabilir, ne  yazıkki, ülkemizde  ABD  mandacıları  her  zaman  ABD korkusu içinde olmuşlardır. Mandacı  zihniyet  her zaman  korkaktır. Gidin  fındığınızı  ABD’den ve Şiliden alın,  üreticinin yakasından düşün. Yeri gelmişken söylemeden geçemeyeceğim bir aradaşımın davetiyesini alarak tedarikçilerin geçmişte bir  toplantısına  katıldım, toplantıda  tanıdığım ve fındık  sattığım ünlü şehrimizin  tanınmış  bir  tüccarı  toplantı da   aynen  şunları   söyledi,  “dünyanın  tüm  fındık  üreten ülkelerini gezdim, hiç bir ülkeninn fındığı, bizim  fındığımızın rakibi değildir ve olamaz. Türk fındığının damak tadı ve lezzeti dünyanın hiçbir ülkesinin fındığında yoktur. Fındığımız bize  Yaratanın lütfudur.   Bizim  fındığımızın  olmadığı  dünyanın  hiçbir  çikolatasında  yoktur ve olamaz. Bu  ürünün kıymetini bilelim, bizim  fındığımız  dünya  lideridir, söyleminin  ne  kadar  doğru  olduğu  bir  yabancı  firmanın Trabzon’a yerleşmesinin gerekçesi değilmidir. ? İtalya’da fındık yokmu idide şehrimize gerldi?  Geçen yıl yapılan  kesintisiz 40 saatlik bir televizyon  programında bir defa daha bu gerçek ortaya çıkmışken, bu yılda ABD korkusunu ortaya atanların karanlık emellerinin, üreticinin alın terine el koymak olduğu değilmi dir? Yıllardanberi serbest piyasa masalları ile kamu müdahale etmesin piyasa tıkır, tıkır işliyor diyenlerin bugün Tarım Bakanlığı  maliyet  tesbiti yapsın, taban fiyat  belirlesin gerçeğine  gelmelerini günaydın, diyerek yinede olumlu buluyoruz

ÜRETİCİLERİMİZİN TALEPLERİ; Fındık hasatının başladığı bu günlerde, ilgili bakanlıklarımızın maliyetmaliyet ve taban fiyat belirlenmesini bir an önce yapmaları tedarikçilerin geçen yıldan az olmamalı ve 12-13 TL gibi görüş açıklamaları Spekülatif amaçlıdır ve kabul edilemez. Yaşadığımız  fiyat artışları göz önüne alındığında, 18-20 TL taban  fiyatın üreticiyi  ezmeyeceği, bahçesinin  bakımını özendireceğine inanıyoruz. Ülkemizde uygulamaya  konulan Cumhurbaşkanlığı  Hükümet  sisteminin, üreticilerimize, ilimize, ülkemize müreffeh, başı dik Hukukun üstünlüğüne dayanan barış ve kardeşliğimizi pekiştiren bir sistemin temellerinin atıldığına  inanıyor, Cumhurbaşkanlığımızın  önderliğinde, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılarımızı sunuyoruz. 
 


Yorumlar (1)
java 2 4 yıl önce
Çay daha kazançlı. Endüstriyel ürün değil çay. İhraç edilmiyor. Çay yüzünden Gürcistan dan işçiler artık gelmez oldu fındık toplamaya. Çay daha kazançlı diye.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@