7m

7m

hyundai

Eğitim-Sen Trabzon’dan tepki! “Öğretmenlik meslek kanunu tasarısı geri çekilmelidir!”

Eğitim-Sen Trabzon Şubesi Öğretmenlik meslek kanunu tasarısı ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Trabzon 01.02.2022, 13:44 01.02.2022, 13:51
Eğitim-Sen Trabzon’dan tepki! “Öğretmenlik meslek kanunu tasarısı geri çekilmelidir!”

Eğitim-Sen Trabzon Şubesi TBMM’ye sunulan “Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı” ile ilgili olarak basın açıklaması yaptı.

Atatürk Alanı meydan Parkın’da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

31 Aralık 2021 tarihinde TBMM'ye sunulmasından bu yana eğitim emekçilerinin gündemini oluşturan Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı, eğitim çalışanlarının ve sendikaların tamamına yakınının eleştirilerine rağmen bugün TBMM Genel Kurulu gündemine getirilecektir.

Eğitim Sen olarak daha önce defalarca belirttiğimiz gibi, TBMM'ye sunulan kanun tasarısı gerek biçimi, gerekse sınırlı içeriği açısından bir meslek kanunu almaktan çok uzaktır. Kanun tasarısında özel okullar ve kurslarda çalışan öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin hiçbir düzenleme olmaması önemli bir eksikliktir. Ülkemizde bulunan bütün meslek kanunları, kamu özel ayrımı yapmaksızın ilgili mesleğe ilişkin düzenlemeler içerirken, Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısının sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik sinirli düzenlemeler içermesi kabul edilemez.

Eğitim-Sen Trabzon’dan tepki! “Öğretmenlik meslek kanunu tasarısı geri çekilmelidir!”

Öğretmenlik mesleği gibi 18 milyona yakın öğrencinin eğitim hakkını yaşama geçirme ve bir milyona yakın öğretmenin ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını 13 maddelik kanun metni ile düzenlemek, öğretmenlik mesleğine ne kadar değer verildiğini göstermektedir. Eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisi olan öğretmenlik mesleği gibi önemli bir konunun birkaç kanun maddesi üzerinden büyük ölçüde statü farklılaşması ve maaş artışına indirgenmesi doğru bir uygulama değildir.

Tasanda uzman öğretmen ve başöğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları diğer öğretmenlerden ayırt edilemediği için eşit işe eşit ücret ilkesinin ihlal edildiği açıkça görülmektedir. Aynı işi yapan öğretmenlerin, ücretli, sözleşmeli, öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen gibi 5 farklı statü üzerinden ayrıştırılması, hatta kendi içinde bölünmesi işyerinde çalışma barışının bozulmasına neden olacak, eğitim sistemi bu durumdan kaçınılmaz olarak olumsuz etkilenecektir. Yapılması gereken öğretmenleri statülerine göre sınırlandırıp, birbirine. Rakip haline getirmek değil, öğretmenler arasında halen var olan sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen ayrımlarına son veren ve kadrolu çalışmayı esas alan düzenlemeler yapmaktır. Tasarıda aday öğretmenlere yönelik adaylık sınavının kaldırılması bir müjde olarak sunulurken, sınavın işlevinin Adaylık. Değerlendirme Komisyonu'na devredilmesi, aday öğretmenlerin iş güvencesine yönelik büyük bir tehdit anlamını taşımaktadır. Bu düzenleme ile atamalarda yoğun olarak gündeme gelen mülakat-torpil uygulamalarının yeniden gündeme gelmesi, arşiv taraması ve güvenlik soruşturması gibi uygulamalar üzerinden yeni mağduriyetlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.

Eğitim-Sen Trabzon’dan tepki! “Öğretmenlik meslek kanunu tasarısı geri çekilmelidir!”

Kanun tasarısı hazırlanırken 5 Ekim 1966 yılında kabul edilen, ILO-UNESCO ortak belgesi olan Öğretmenliğin Statüsü Tavsiye Kararı yok sayılmıştır Türkiye tarafından da onaylanan Tavsiye Kararı öğretmenlerin toplumsal statüsüne yönelik olarak bugüne kadar atılmış en önemli ve kapsamlı adimdir.

Eğitim Sen olarak bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı ile ilgili olarak eğitim alanında örgütlü bütün sendikalara, sendikali ya da sendikasız eğitim emekçilerine ortak tepki göstermek adına çağrıda bulunuyoruz. Bugün bizleri farklı statüler üzerinden bölmek isteyenlere karşı birlikte hareket etmezsek, hiçbir meslektaşımızın onaylamadığı bu düzenlemeyi geri çektiremezsek, yanın daha büyük saldırıların hedefi olmamız kaçınılmaz olacaktır.

Eğitim Sen olarak yaptığımız sayısız basın açıklaması, işyerlerimizde gerçekleştirdiğimiz toplantılar, eylem ve etkinliklerde defalarca dile getirdiğimiz talebimizi bugün Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, burada sizlerin huzurunda bir kez daha tekrarlamak istiyoruz; Eğitim emekçilerinin bilgisi ve önerileri dışında hazırlanan, onların temel haklarını ve taleplerini içermeyen öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı derhal geri çekilmelidir. Bir meslek kanunu hazırlanacaksa "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı" temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerin hakları ve taleplerini güvence alına alan yeni bir düzenleme yapılmalıdır.

Bizler halkımızın öğretmenleriyiz. Çocuklarımızı ülkemizin aydınlık geleceği için hazırlıyoruz. Onlara kini, nefreti düşmanlığı değil; sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dayanışmayı ve barışı öğretiyoruz. Kindar değil sevgi dolu gençler yetiştireceğiz. Şimdi ise biz öğretmenleri kendi aramızda bölüp, aramıza kin ve nefret tohumları ekmek istiyorlar. Bu ayrımcılığa asla izin vermeyeceğiz. Halkın öğretmenleriyiz, susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı derhal geri çekilsin!"


Yorumlar (3)
kurt 4 ay önce
okumuşmu acaba kanunu...eğitimdeki kalite öğretmen kalitesinede bağlı..artık işi sadece para gören öğretmenler var...
Ali Fuat 4 ay önce
Sen yaptığın işi ne olarak görüyorsun, zeytin yaprağı mı?
YUSUF 61 4 ay önce
Tam aksine yeni kanun daha fazla emek veren ve idealist öğretmenlerin önleri ni açacak

Gelişmelerden Haberdar Olun

@