banner526

banner533

banner513

Demiryolu falan derken nur topu gibi bir polemiğimiz oldu.. Hayırlı olsun!

İhracatçılara ‘şovanist’ diye seslenen o isme öfke kustu... "Sen bize dil  uzatamazsın! Haddin değil Sevinç!"

Trabzon 27.09.2020, 11:37 27.09.2020, 11:50
Demiryolu falan derken nur topu gibi bir polemiğimiz oldu.. Hayırlı olsun!

Haber61/Haber Servisi - Trabzon’da ihracatçılar bir birlerine girdiler. DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan’ın son yaptığı açıklamalardan ötürü  KFMİB Başkanı Edip Sevinç tepki göstermişti.

Gürdoğan, “Trabzon’da faaliyet gösteren, vergi kaydı ve ticaret sicil kaydı Trabzon’da bulunan bir firma ihracat yapacağı zaman Trabzon’da bulunan İhracatçı Birliklerine kayıt yaptırmak zorundadır, mevzuatta açıkça bu hüküm mevcuttur.” diyerek bazı fındık üretici firmalarının Trabzon’da faaliyet göstermesine rağmen Giresun’da bulunduklarını belirterek Trabzon’a gelmelerini istedi. 

KFMİB Başkanı Edip Sevinç, Ahmet Hamdi Gürdoğan’ı mikro milliyetçilik yapmakla, şovenist yaklaşımla suçladı.

Buna karşılık Gürdoğan da, “Haddini bil” dedi. 

Demiryolu falan derken nur topu gibi bir polemiğimiz oldu.. Hayırlı olsun!

İLK SÖZLERİ GÜRDOĞAN SÖYLEDİ

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden (KFMİB), Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan’ın bazı basın yayın organlarında yer alan açıklamalarına tepki gösterilerek; “Birliğimizin Trabzon’da yerleşik üyelerini baskı altına almayı amaçlayan talihsiz açıklamalar hayret ve üzüntüyle karşılanmıştır” denildi.

KFMİB Başkanı Edip Sevinç imzasıyla yapılan yazılı açıklamada; 

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını taşıyan 1937 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile İhracatçı Birliklerinin kurulmasına olanak tanınmasını takiben, 1940 yılında merkezi Giresun’da olmak üzere kurulan Türkiye Fındık İhracatçıları Birliği’nin bugünkü adı olduğu hatırlatılarak; “1940 yılından bu yana sektörün içinde olması bakımından fındık konusunda ihtisaslaşmış bir İhracatçı Birliği hüviyetindedir. Bu bağlamda gerek dünya fındık üretimi, ihracatı, rakip üretici ülkelerle ilgili veri tabanı, gerekse kurumsal hafızası sayesinde devlet makamları ile dünya fındık sektöründeki tüm paydaşlar tarafından da referans Birlik olarak kabul edilmektedir” denildi.

Edip Sevinç açıklamasında; “Kurulduğu yıldan bu yana geçen 80 senelik süre boyunca birliğimiz tek amacı fındık sektörüne hizmet etmek olmuştur. Başta Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon olmak üzere ülkemizdeki tüm ihracatçılar tarafından bir meslek kuruluşu olarak özümsenmiştir. Fındık ve mamulleri sektörünün neredeyse ihracatında en az sorun kalan sektör konumuna gelmesi, bugüne kadar birliğimizin önderliğinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilmiştir” görüşlerine yer verdi.

Demiryolu falan derken nur topu gibi bir polemiğimiz oldu.. Hayırlı olsun!

Fındıkta başarı Türkiye şiarı ile elde edilmiştir

Sevinç’in açıklamasında şöyle denildi:

“Kanunlar gereğince en önemli kısmı ihracattan kesilen nisbi aidattan oluşan gelirlerinin çok büyük bir bölümün de, şehir ve bölge gibi dar görüşlü ayrımcılıklar gözetilmeksizin Türkiye fındık ihracatının artırılmasına yönelik çalışmaların finansmanında kullanıldığına vurgu yapan KFMİB Başkanı Edip Sevinç;  “Zira Birliğimizin ilk ve en önemli önceliği, Türkiye fındık ihracatının artırılması suretiyle ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlanması olmuştur. Bu yolda sağlanan başarı da, her türlü mikro milliyetçilikten uzak bir şekilde konunun Türkiye meselesi olduğu şiarıyla elde edilmiştir. Dolayısıyla siyasilere baskı yaparak konuyu Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun gibi şehirlerarası rekabete indirgemek veya şehirlerarası sorun varmış gibi algı yaratmak, tabiri caiz ise ‘hafiflik’ olarak değerlendirilmekte, önemli olanın; sektörel bütünlüğü muhafaza ederek, yıllar içinde oluşan uyumun devamını sağlamak olduğunu ‘görememek’ olarak mütalaa edilmektedir.”

Fındık mikro milliyetçilik yapılacak ürün değildir

Edip Sevinç açıklamasını; “Tekrar etmek isteriz ki, Karadeniz bölgesindeki nüfusun çok büyük bir kısmını ilgilendiren sosyo-ekonomik öneme haiz olan fındık, il bazında mikro milliyetçilik yapılarak yön verilecek basitlikte bir ürün değildir. Türk fındığını ileriye taşıyacak şey şovenist yaklaşımlar değil, ortak ve bütüncül bir vizyondur! Şu anda başkanı da Trabzonlu olan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulunda; Ahmet Hamdi Gürdoğan’ın demecinde üzerine basarak vurguladığı Trabzon’daki en büyük fındık fabrikası dahil, 4 Trabzonlu üyenin de yer aldığının altını çizerek, Trabzonlu ihracatçının üvey evlat muamelesi gördüğünü ifade eden başkan yardımcısına, hırsının aklının önüne geçmemesi tavsiyesinde bulunmak isteriz” görüşlerine yer vererek tamamladı.

GÜRDOĞAN CEVAP VERDİ

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan şunları söyledi; 

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 1998 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerindeki ihracatçılara hizmet vermek üzere kurulan İhracatçı Birliğidir ve aynı zamanda FINDIK dahil tüm ürünlerin ihracatında yetkili olan kurumdur.  Kamu Kurumu hüviyetinde bulunan ve en son 5910 sayılı Kanun ile çalışma esasları düzenlenen İhracatçı Birliklerine üyelik, firmanın kanuni merkezinin bulunduğu yer esas alınarak yapılmaktadır. Yani Trabzon’da kurulmuş, Trabzon’da faaliyet gösteren, vergi kaydı ve ticaret sicil kaydı Trabzon’da bulunan bir firma ihracat yapacağı zaman Trabzon’da bulunan İhracatçı Birliklerine kayıt yaptırmak zorundadır, mevzuatta açıkça bu hüküm mevcuttur.
 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün talimatıyla ilki 1937 yılında Erzurum’da Ülkemiz ihracatına etkin hizmet sunmak üzere ihtisas kuruluşu olarak kurulmuş olan İhracatçı Birlikleri, İllerin ihracat potansiyeli ve ihracatçıların talepleri dikkate alınarak farklı bölge ve şehirlerde kurulmuşlardır. Bu kapsamda gerek Trabzon’un cezbedici ihracat potansiyeli gerekse diğer Birliklerin Bölge ihracatçılarının ihtiyaçlarına yeterince cevap verememesi Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin kuruluşuna kaynak olmuştur.

*DKİB fındık konusunda her türlü yetkinlik ve tecrübeye sahiptir

Ayrıca Bakanlığımız, Türkiye Fındık ihracatının %40’ının tek başına Trabzon ilinden gerçekleşmesi durumunu dikkate alarak, sağ olsunlar Trabzon Milletvekillerimizin de desteği ile FINDIK ihracatı konusunda, Trabzon ilinde bulunan DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ’ni yetkilendirmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda da Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı platformlarda Fındık konusunda her türlü yetkinlik ve tecrübeye sahip bulunmaktadır. Ayrıca, ülkemizde Giresun’daki Karadeniz İhracatçı Birlikleri’nden başka İstanbul dahil 5 farklı Birlik daha Fındık konusunda yetkilidir. Sayın Sevinç bilmiyorsa ihracat kayıtlarını incelemesi yeterlidir.
 
*Tek sevdam Trabzon

Durum böyle olmakla birlikte doğup büyüdükleri, havasını soludukları kendi şehirlerinin kaymağını başka şehirlere aktarma çabası içinde olanların, kendi kusur ve kabahatlerini kapatmak için medarı iftihar duyduğumuz milliyetçilik fikri ile bizleri suçlamaları abesle iştigaldir. Tek sevdam Trabzon’un milliyetçisi olmakla iftihar etmekteyim. Bununla birlikte 1990’lı yıllardan itibaren tüm Karadeniz Bölgesinin en fazla ihracatçı firma sayısına sahip ili olan, bugün 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştiren, 20 yıl içinde ihracatını 10 kat artırma başarısı gösteren ve bugün Ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 16 incı ili konumunda bulunan Trabzon ilindeki Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğine dil uzatmak zaten Sayın Sevinç’in haddine değildir.  
 
Birçok Trabzonlu ihracatçının fabrikaları İstanbul, Antalya, Mersin, Manisa, İzmir gibi illerde olmasına rağmen ihracat kayıtlarını Trabzon’dan yaptırırken, Edip Sevinç Trabzon’da fabrikası olan, üretim yapan ihracatçıyı çeşitli senaryo ve baskılarla Trabzon dışına taşımaktadır. 

Dahası Sayın Sevinç görevli bulunduğu kurumlarda da Trabzon lehine geliştirilen projelere muhalif olmakta ve itiraz yoluyla Trabzon menfaatine atılacak her olumlu adımın karşısında durmaktadır. Kendisinin neden Trabzon’a katkıda bulunacak önerilere şerh düşüp Giresun’u savunmakta ısrarcı olduğuna dair takdiri Trabzon kamuoyuna bırakıyoruz.

Bununla birlikte kendi ihracatçısının yalan, aslı astarı olmayan haberlerle suçlanmasına dahi sesini çıkaramayanların, bize akıl verme kurnazlığı ve laf cambazlığıyla kamuoyunu yanıltma çabaları ironiktir. Zaten açıklamalarına da yerel basınımızca çok itibar edilmemiş ve ağırlıklı olarak farklı illerin medya kuruluşlarınca yer verilmiş, Trabzon Basını bu tuzağa düşmemiştir.

Sayın Sevinç’e önerimiz; doğup büyüdüğü, nüfus kaydının olduğu ve bunca başarı ile marka haline gelmiş Trabzon’a sahip çıkmasıdır, şehrini hatırlamasıdır. Ülkemizin fındık ihracat politikası elbette tektir ve Ülke menfaatimiz gereği Birliğimizce de bütüncül bir yaklaşımla desteklenmektedir.  Bugüne kadar da hiçbir zaman İller arasında rekabet tarafımızca gündeme getirilmemiştir. Ancak tüm dünyada geçerli bir kural vardır, çoğunluğa hakim olan merkez işlevi görür. Trabzon’un yıllardır olduğu gibi bugün de baskı altında tutulmasına, fındıktaki üstünlüğünün örtbas edilmeye çalışılmasına ve Trabzon’un kaynağının başka İllere aktarılmasına müsaade edemeyiz ve hakkımız olanı da kimsenin hatasına kurban etmeyiz.  

* Trabzon Karadeniz bölgesinde en fazla ihracatçısı olan şehirdir

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin üye problemi de yoktur, gelir problemi de yoktur. Sadece Trabzon ilimizde aktif olarak ihracat yapan 250 ihracatçı vardır. Sayın Sevinç’e, savunduğu ilde kaç ihracatçı olduğunu öğrenmesini tavsiye ediyoruz.

Kaldı ki yıllardır Trabzon’a düşmanlık besleyen etrafında bulundurduğu sözde danışmanların ağzı ile bizleri akıl tutulması ile suçlamak Edip Efendi’nin haddi değildir. Gün olur harman döner, Trabzon bunun hesabını Edip Efendi’den sorar. 
 
* Savunduğumuz Trabzon’un alın teridir

Bizler hiçbir zaman Trabzon’la başka iller arasında rekabeti körüklemedik, sadece gerçek olanı, olması gerekeni, Trabzon’un hakkını savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Fındık ihracatının %40’ı Trabzon ilinden yapılıyor ise ihracatın merkezi de Trabzon olmalıdır. Ülkemizdeki tüm sektörlerde sistem bu şekilde yürümektedir. Fındık ihracatında Trabzon ili birinci sırada ise ve Trabzon’daki İhracatçı Birliği de bu konuda yetkili ise, Trabzon’daki fındık ihracatçısının işlemlerini bu Birlik üzerinden gerçekleştirmesi gerektiğini savunmak en doğal hakkımızdır.

Sayın Sevinç’in bir Trabzonlu olarak 1998 yılına kadar Trabzon’da İhracatçı Birliği kurulmasın diye lobi yapanları savunması bir Trabzonluya yakışmayan davranıştır. Kendisinin basın açıklamasında yer verdiği “hafiflik” ifadesi de ancak bu durum için kullanılabilecek bir değerlendirmedir. Kendisine tavsiyemiz en yakın zamanda bu yanlıştan dönmesidir.

Yorumlar (5)
İbraam 3 hafta önce
Her ikiside egemen güce karşı sus pus, ama haset ve kıskançlıkla, ranttan pay kapma gayreti ile utanmadan laf cambazlığı yapıyorlar.
usta 3 hafta önce
balon.
M. M 3 hafta önce
Sayın sevinç kısa sürede bu çıkışı neye borçludur. Denize sıfır ucube binalar gayri menkuller Allah yürü kulum dedi ya..
Firar 3 hafta önce
Ben tanımam kendisini ama servetini ticarete mi borçlu yoksa? Demek ondada diğer dilsiz şeytanlar gibi korkunç ticari zeka ve beceri var.
Didingola 3 hafta önce
Bu mikro milliyetçilik bir şehri ne kadar antipatik hale getirdi.adam ekmeğini GİRESUN'dan kazanıyorsa tabiiki orayı savunacak.Trabzondan kazansa Trabzonu savunur olurdu.bu bencil ve jakoben düşünce şekli koca bir şehri sevimsiz hale getirdi.biz de neden Trabzonsporu destekliyorsunuz diyenlere laf yetiştirmeye çalışıyoruz.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@