Trabzonspor kulübü, PFDK'nun 02.10.2008 tarih ve 2008-2009/201-256 sayılı kararına karşı E.2008/357 numaraya kayıtlı dosyasını inceledi.

İtirazın süresinde yapıldığı ve gereken peşin maktu harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan inceleme neticesinde PFDK'nca saha olayları sebebiyle FDT'nın 40/3 maddesi uyarınca verilen 15.000.-YTL. para cezasına kanun ve talimatlara bir aykırılık olmadığı anlaşılmakla itirazın reddi ile kararın oybirliğiyle onanmasına karar verdi.