Mazlum-Der, Hak-İş, Memur Sen, İHD, Trabzon Barış Meclisi, Hizmet-iş, Eğitim Bir-Sen, Diyanet Sen, Toç-Bir-Sen, Bem-Bir-Sen, Sağlık-Sen, Büro Memur-Sen, Birlik Haber-Sen, Enerji Bir-Sen, Tarım Orman İş-Sen, Özgıda İş-Sen, İHH, Esder, Tek-Der, Esam, Tüketiciler Birliği, Tüm Kadınlar Birliği, Öğ-Der, Huder, Yavuz-Selim Vakfı, Anadolu Gençlik-Der, Müsiad gibi toplam 27 Sivil Toplum Örgütü Sivil Anayasa hazırlanması için ortak bir basın toplantısı yaptılar. TGC'de toplanan STÖ temsilcileri, hükümetin acilen bütün toplumu ortak paydada buluşturacak özgürlükçü sicil bir anayasa hazırlaması gerektiğini savundular.

STÖ temsilcileri, "Ülkemizde uzun yıllardan beri yaşanılan dini inançları ve bunun yaşama yansıyan şekli olarak başörtüsü sebebiyle eşit ve hür bireyler olan kadınların eğitim hakkı yönüyle ayrımcılığa tabi tutulması, toplumun bunca yıldır anlamsız yere bir yasak uğruna enerjisinin tüketildiği, gençlerin okulunu bırakmak, toplumu bunalıma düşürmek toplumsal bir faciadır.

Bu nedenle bir an önce hukuk dışı duruma müdahale ederek darbe ürünü 1982 anayasasının rafa kaldırılması, bütün toplumun ortak paydasında buluşabilecekleri özgürlükçü, 'fakat' ve 'ama'ları olmayan bir sivil anayasa yaparak ülkemizde toplumsal barışın önü açılmalıdır" diye çağrıda bulundular.