TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Yükseköğretim Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilmiş ve sözleşmeli olarak çalışan akademik personel 50D'lilere kadro müjdesi verilmişti. 

Yaşanan yeni bir gelişmede sözleşmeli akademik personele kadro getiren kanun Resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre yasa kapsamında 50D statüsündeki sözleşmeli akademik personel 33 A kadrosuna geçirilecek. Kadro almak isteyenler 6 ay içinde bulundukları üniversitelere başvurabilecek. 

SÖZLEŞMELİ AKADEMİK PERSONELE KADRO

Kabul edilen maddelere göre, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlileri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde talep etmeleri halinde kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma görevlisi kadrosuna atanacak.