İşkur ile alakalı geçen gün bir yazı kaleme almıştım.
Bu yazım şöyleydi;

“ Virüsten Betersiniz“

Buraya tıklayarak ulaşabilirsin.

Yazıya Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, bir açıklama gönderdi.

Hiçbir kelimesine dokunmadan, yorum da katmadan veriyorum.

Takdiri size bırakıyorum;

“24.09.2020 tarihli haber61 Haber sitenizin Genel Yayın Yönetmeni olan
Sn. Levent Ustabaşı’nın 24.09.2020 tarih ve “Virüsten Betersiniz” başlıklı
yazısıyla ilgili olarak Kurumumuzun açıklama metnidir.

İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine
yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere bir kamu istihdam kurumu
olarak kurulan Türkiye İş Kurumu özellikle 2000 yılı sonrası dinamik bir yapıya kavuşarak
klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra, aktif ve pasif işgücü politikalarını
uygulayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur.
Böylesi dinamik bir alanda faaliyetini sürdüren İŞKUR, işgücü piyasasının talep ve
beklentileri doğrultusunda kendini çağın gereklerine göre yenileyerek özellikle iş ve işçi
bulma faaliyetlerinde iş arayan ve işverenler arasında hızlı ve doğru eşleştirmenin sağlanması
amacıyla 2018 yılında profil temelli danışmanlık hizmetini geliştirmiştir. Gerek iş arayan
vatandaşlarımıza, gerek işverenlerimize profesyonel anlamda destek verecek iş ve meslek
danışmanlarımız belirli eğitim süreçlerinden geçerek bu görevlerini yapabilmektedir. İş ve
meslek danışmanı olarak atanmak için KPSS’ye girmek ve iş ve meslek danışmanlığı
sınavında yeterlilik göstermek gerekmektedir. Hal böyle iken bu denli meşakkatli sınav ve
eğitim süreçlerinden geçen danışmanlarımızı arkadaşınız olduğunu söylediğiniz işverenin
ağzıyla gerçeklikten yoksun bir şekilde, doğruluğu teyit edilmeden bir eleştiri yazısından çok
adeta linç sayılacak “Virüsten Betersiniz” şeklindeki yazınızla kamuoyu nezdinde küçük
düşürmek gazetecilik etiğiyle bağdaşmadığı gibi İŞKUR’un mevzuatından bihaber
olduğunuzu göstermektedir.


Yazınızda belirtmiş olduğunuz konu üzerinden bir açıklama yapacak olursak;
Söz konusu işverenin birinci talebi 14.09.2020 tarihinde Kurum portalı üzerinden açılarak
talep şartlarına uyan 59 kişinin seçmesi yapılarak seçilen kişilere sistem üzerinden interaktif
olarak sms atılmıştır. İşverenin beyanı üzerine talebine iş arayan başvurusu olmadığı
belirtildiğinden 24.09.2020 tarihinde yeni bir seçme işlemi daha yapılmıştır. Ayrıca, söz
konusu açık iş talepleri kurumsal web sitemiz olan www.iskur.gov.tr adresinde de
yayınlanmıştır. İşverenin yeni beyanı üzerine başvuru olmadığı belirtildiğinden yasal olarak
görevimiz olmamasına rağmen sorumluluk alarak işverenin talep etmiş olduğu mesleğe ait iş
arayanların listesini işverene takdim ettik. Yazınızda bahsetmiş olduğunuz excel listesi format
bir liste olup, vatandaşın bilgi güvenliğine ait alanlar çıkarıldıktan sonra verilir. Kaldı ki, bu
listeyi çıkarıp ve düzenlemek her çalışanımızın yapabileceği basit bir işlemdir. Tam da bu
esnada “Virüsten Betersiniz” yazısını yazmanıza neden olan arkadaşınız işveren Serkan bey
izinsiz olarak ve pandemi sosyal mesafe kuralını ihlal ederek Danışmanının kabinine girip
bilgisayarından o meslekteki iş arayanların çıktısını alması suç teşkil etmiştir. Aynı işveren
arkadaşınız başka bir kamu kurumunda böyle bir eylem yapabilir miydi? Buna rağmen
işverenlerle olumlu ilişkileri sürdürmek adına Danışmanımız kişi hakkında ihbarda
bulunmayıp; idare tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının bir nevi önüne
geçmişken, yazınızda bahsetmiş olduğunuz işverenin kasıt ve tutumu açıkçası anlaşılır bir
durum değildir.

Ayrıca İŞKUR’a iş arayan olarak kayıt olmak için işsiz olma şartı yoktur, işi olup daha iyi
şartlarda iş arayan vatandaşlarımız da İŞKUR’a kayıt yapabilir. Yazınızda belirtmiş
olduğunuz işveren arkadaşınızın ilgili kişilere telefon açarak işverenin kendi işyerinde çalışma
teklifine verdikleri cevapta iş arayanların çalışmak istememesi ya da İŞKUR’a kayıt olduktan
sonraki zamanlarda kendi işlerini kurmuş olduklarını belirtmeleri İŞKUR’a yüklenecek bir
sorumluluk değildir.

Son olarak;
Bütün dünyayı etkileyen pandemi sürecinin işgücü piyasasında oluşturmuş olduğu sektörel
dalgalanmaların istihdam üzerinde oluşturmuş olduğu olumsuz etkileri yadsınamaz bir
olgudur. Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce pandemi sürecinde 6 bin 571
işyerinin Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu alınıp, bu işyerlerinde çalışan 37 bin 412 kişinin
ödemesi yapılmıştır. Mesai mefhumu olmadan tüm çalışanlarımız 7/24 esasına göre bu
çalışmaları yapmıştır. Bu anlamda gerek Kısa Çalışma Ödeneği, gerek Nakdi Ücret Desteği
ödemelerini gerçekleştirme çalışmalarında Türkiye’nin önde gelen illerinden biriyiz. Ayrıca,
bu çalışmaları yaparken Kurumun diğer iş ve işlemlerini de aksatmadan yürüttük. 2020 yılı
Ağustos sonu itibariyle özel sektörde 5 bin 988 işe yerleştirme yaptık, 291 kişiye istihdam
garantili kurslar düzenledik ve bin 876 kişiye işbaşı eğitim programları düzenledik. Tüm bu
işleri virüsten daha tehlikeli olarak addettiğiniz (!) çalışanlarımızla yaptık. Bu anlamda gerek
çalışanlarımıza, gerek Kurumumuza haksızlık yapıldığını düşünmekteyiz. Eleştirileri dikkate
alan, ancak onur kırıcı ve kurumsal imaj kaybı oluşturacak spekülatif haberlere karşı yasal
prosedürü de işletebilecek bir kurum olduğumuzu da belirtmek isteriz.”