Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) hazırladığı proje ile sivil bir ağ oluşturdu. Sahada birebir çalışma yapan akademisyenler il il risk haritası oluşturup önce şiddetin bölgesel analizini yaptılar daha sonra neşteri vurma noktasında proje sundular.

Trabzon'da Taşlıyatak Yaylası sonbahar renklerine büründü Trabzon'da Taşlıyatak Yaylası sonbahar renklerine büründü

10 yıllık sabırla mücadeleyi gerektiren “İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi” tamamlandığında şiddet meselesine yönelik çok ciddi bir kazanım elde edilecek. 

Daha şimdiden özelikle Avrupa Ülkelerinin dikkatini çeken projeye can suyu verip müthiş bir kararlık gösterenler sonuçlardan oldukça umutlu. Tek kaygı ise bu işin ciddiyetine samimiyetine ve önemine kurumların göstereceği olumlu ya da olumsuz bakış.

Şiddete dur demekte kararlılar

Eğitim, sağlık, spor hemen her kurumdan gerekli destek gelmezse istenen sonuca ulaşılmaz. Projeye şu aşamada en çok katkıyı ise Adalet Bakanlığı ve üniversiteler veriyor. Her gün onlarca, yılda binlerce vakanın meydana geldiği ocakların söndüğü şiddet olaylarına bu projenin nasıl bir etki edeceği doğrusu merak konusu.
Cumhurbaşkanlığı 11’inci Kalkınma Eylem Planı Genelgesi doğrultusunda hazırlanan “İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi” bütün hızıyla devam ediyor.

HEGEM Vakfı Kurucu Genel Başkanı Adem Solak, 2030 yılına kadar devam edecek proje kapsamında bugüne kadar neler yapıldığını ve neler hedeflendiğini açıkladı. 
18 Kasım 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı çağrısı ve 8 bakanlıktan 18 Genel Müdürlük, 32 rektörlük ve diğer temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen açılış toplantısının ardından Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Devlet Üniversitesi, Barolar, Arabuluculuk Merkezleri ve Dernekleri ve ilgili vakıflar arasında iş birliği protokol imzalandı.

Sosyal Arabuluculuk ve Şiddet Önleme Formatörlüğü sertifika programları öncelikle 25 pilot ilde uygulandı. Manisa’da 8 bakanlıktan 32 Genel Müdürlük, 27 valilik ve 40 rektörlük  katılımıyla proje bölge toplantıları yapıldı. 

Şiddete dur demekte kararlılar

Sertifikalı programlara 6 aylık pilot uygulama sürecinde 11 bin katılımcı başvuru yaptı ve bunlardan 4 bin kişi kesin kayıt yaptırdı. Eğitim süreçleri halen devam ediyor. İlgili bakanlıklar kurum ve kuruluşlarla ilgili ülke geneli toplu eğitimlere 11 Kasım 2022 de Ankara yapılacak Yemin Töreni sonrası geçilecek.

25 Pilot il Uygulama Analizlerine Dayalı Ortaya konan yakın hedef ülke düzeyinde üç yılda (Kasım 2022-Haziran 2025 döneminde); 300 bin öğretmen ve 200 bin aktif kamu çalışanının şiddet önleme Formatörü olarak yetiştirilmesi, 100 bin kamu çalışanının sosyal arabuluculuk sertifikası alması, 100 bin kamu yöneticisinin insan hakları danışmanı olması, 3 milyon gencin ise okul arabuluculuğu sertifika eğitimleri alması, 6 milyon velinin de şiddet önleme seminerlerinden yararlanması olarak belirlendi.