"Sıcak para" olarak adlandırılan kısa vadeli yabancı finansal sermayenin Türkiye'deki portföyünün büyüklüğü, 2007 sonunda 107 milyar doları aşmıştı. Sıcak parada yılbaşına göre erime 47.6 milyar dolara ulaştı.

Yılbaşından bu yana dalgalı bir seyirle küçülen sıcak para hacmindeki erime, küresel mali krizin adeta kasırgaya dönüştüğü son haftalarda iyice hızlandı.