Teklif, terörle mücadele hizmet veren personelin tazminatlarının artırılmasını da düzenliyor.

Yardımcı'nın AKP Grup Başkanlığına verdiği teklifi göre, Terörle Mücadele Kanunun kapsamında vefat edenlerin çocuklarına üniversite ve yüksekokullarda (vakıf üniversiteleri dahil) yüzde 1'den az olmamak üzere ek kontenjan verilecek.

Uygulamaya ilişkin yöntemler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Ayıraca terörle mücadeleye kapsamında operasyonlara fiilen katılan personele ödenen tazminat da artırılıyor. Buna göre, operasyon timinde görev alanların tazminat gösterge rakamı 9 binden 15 bine, er ve erbaşların göstergesi de 4 bin 500'den 5 bin 500'e yükseltiliyor.

Teklifin gerekçesinde, şehit çocuklarının eğitim-öğretimle ilgili çeşitli sorunlar yaşadıkları ifade edilerek, “Özellikle yükseköğretim kurumlarına girebilme konusunda çok da başarılı olamadıkları görülmektedir.

Yine takdir edilebileceği üzere babası şehit olan bir öğrencinin gireceği sınavlarda ne derece başarılı olacağı da düşünülmesi gereken diğer bir husustur.

Bu itibarla şehit çocuklarına devlet ve vakıf üniversitelerinde (ücretsiz olacak şekilde) yüzden 1'den az olmamak üzere ek kontenjan verilmesinin uygun olacağı aşikardır” görüşüne yer verildi.