Satış ve pazarlama aynı şey midir?

Her gün her yerde karşılaştığımız iki kelime satış ve pazarlama. Peki hiç düşündük mü satış nedir, pazarlama nedir, bunların ikisi yoksa aynı şey midir? 

Çevremdeki insanlara satış ve pazarlamanın ne olduğunu sordum. Gelen cevaplar hiç de tatmin edici şeyler değildi çünkü görüştüğüm kişilerin %70’i satış ve pazarlamanın ya ne olduğunu bilmiyor ya da her ikisinin de aynı şey olduğunu söylüyordu.

Peki nedir satış ve pazarlama?

Satış, pazarlama faaliyetlerinden sadece biridir. Pazarlamanın görevi ürünlerin satışını yapmak olmayıp, işletmede satış biriminin satış faaliyetlerini daha kolay ve etkin yapmasına imkan sağlayacak altyapıyı ve şartları hazırlamaktır.

Dolayısıyla pazarlama satışı da içine alan daha başka faaliyetleri de kapsayan hem örgütsel hem de sosyal süreçleri içine alan bir kavramdır.

Bir işletmenin pazarlama faaliyetleri gerektiği gibi yürütülemiyorsa, satış faaliyetlerinde de başarılı olması hemen hemen imkansızdır. 

Pazarlamada amaç müşteri tatmini iken satışta amaç satmaya odaklıdır. Pazarlamada başlangıç noktası hedef pazar tüketici ihtiyaç ve istekleri iken satışta fabrikadır.

Pazarlamada odak noktası tüketici ihtiyaçları iken, satışta ürünlerdir. Kullanılan araçlar açısından bakıldığında pazarlama bütünleşik pazarlamaya odaklanırken, satışta reklam ve tutundurma baskındır. 

Pazarlamacılar, satışçıların dar görüşlü olduklarını, tüketicilerin tüketim deneyimleri üzerinde yoğunlaşmadıklarını, geleceği göremediklerini ve tüm pazarın farkında olmadıklarını düşünürler.

Satışçılar ise, pazarlamacıların pazar ve tüketicilerle temasta olmadıkları için, gerçeklerden uzak olduklarını ileri sürerler.  

Satışçılar düşük fiyatı, pazarlamacılar doğru fiyatı savunurlar. Satışçılar tutundurmada satış gücüne, promosyonlara ve reklama ağırlık verilmesini savunurken, pazarlamacılar pazarı geliştirmeye, tüketici ilgisini artırmaya, ürün özelliklerini ve farklılıklarını vurgulamaya yönelmeyi savunurlar.

Pazarlamacılar, daha çok analitik çalışmalara, projelere yönelmekte ve verilerden hareket etmektedirler. Rekabeti ve pazarı daha geniş bir bakış açısıyla ele almaktadırlar. Daha uzun vadeli çıkarlara yönelmektedirler. Satışçılar, daha kısa süreli çıkarlar üzerinde durmakta ve günlük ama sistematik olmayan gözlemleri ile hareket etmektedirler.

Satış; Bir ürün, hizmet veya faydanın, en uygun yerde, en uygun zamanda, en uygun kişiye, en uygun yöntemle ve uygun bir bedel karşılığında satılması için gerekli olan çabalar bütünüdür.

Buna göre satış elemanı, bir koordinatör görevi görmekte olup, en azından beş farklı unsurun dengelenmesi için gerekli olan çalışmaların yürütülmesinden sorumlu olan kişi olarak tanımlanabilir.

Bu nedenle iş ararken, iş ilanı verirken, ders anlatırken, sunum yaparken, üniversitede bölüm seçerken lütfen satışın ve pazarlamanın aynı şey olmadığını göz önünde bulunduralım, satışa gelmeyelim.

YORUM EKLE

banner393

banner426

banner463

banner443

banner441

banner462