Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair nihai kararını verdi. İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini "hukuka uygun" buldu.

GEÇTİĞİMİZ YIL TÜRKİYE KARAR'DAN ÇEKİLMİŞTİ
Türkiye, 2011 yılında imza attığı İstanbul Sözleşmesi'nden 20 Mart 2021 tarihinde çekilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir." ifadeleri yer almıştı.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTENMİŞTİ
Alınan karar, birçok kentte vatandaşlar tarafından protesto edilirken, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemekte, kadınları korumakta çok önemli olduğunu vurgulayan kadın ve insan hakları örgütleri duruma itiraz etmişti. Kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle çok sayıda dava da açılmıştı.

İMZALAYAN İLK ÜLKE TÜRKİYE OLMUŞTU
11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi ismiyle anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke Türkiye'ydi.