Mehmet Şal / Son Makaleleri

Mehmet Şal / Bütün Yazıları

7m


7m

hyundai

Mehmet Şal

Bütün Yazıları

Mehmet Şal
Eğitimci-yazar

Başarılı insan nasıl olunur?

Başarı değişkenlik gösteren bir olgudur. Kişiden kişiye farklılık yaratan kavramdır. Emeğin, mücadelenin, azmin, sabrın, sebat etmenin, kararlılık, girişimci, yaratıcı, planlayıcı olmanın ürünüdür. Herhangi bir hususta başarıyı...
13 Haziran 2021

Eğitimde dönüşüm

Her nesil için en temel ihtiyaç eğitimdir. Eğitimsiz bir hayat düşünülemez. Ana kucağından başlayıp, aile, çevre, okul, yaşanılan coğrafya ve evrensel değerlerin etkisiyle, katkısıyla vazgeçilmez bir süreç... Eğitim sayesinde doğumdan...
06 Haziran 2021

Geleceğini arayan gençlik

Her insanın en hareketli, hararetli, en canlı günleridir gençlik. Irmağın çağlayanı gibi insanın en hızlı, kanının deli aktığı günlerdir gençlik... Kızgın ateşte kaynayan suyun fokurdaması gibi deli duyguların, hislerin  ruhu...
26 Mayıs 2021

Kahr-u Perişan Etmek

Bir millet kendi yaptıklarıyla, çalışmalarıyla, ortaya koyduğu sanayi-teknolojik ve bilimsel kazanımları ile güç-kuvvet bulur. Bu sayede millet-devlet  kendi varlığını diğer uluslar içerisinde öne çıkartır. Yani her şeyin yolu çalışmaktan...
18 Mayıs 2021

Haset

"Kıskançlık, çekememezlik, gıpta etmek" anlamıyla bireylerin hem söylemsel  hem de eylemsel tavırlarla dışa vurduğu, hem kendisini hem de çevresini rahatsız eden ruhsal hastalık durumudur. Haset, insanın hem kalbine hem zihnine hem de...
03 Mayıs 2021

Sahte Müttefik'in Planları

Toplumlar bazen kendi suçlarını kapatmak için başka toplumları suçlar, kendisini aynada görme yerine aynanın karşısına sahte süluetler koyar. Gerçek niyetlerini, planlarını perde arkasında yürütürler. ABD denilen en büyük küresel terör...
26 Nisan 2021

Özgür irade

Türk milletinin iradesinin üzerindeki prangayı kıran, özgür iradenin tecelligahı olan, bağımsızlığımızın sembolü, milletimizin kaderi ve geleceğinin  müşterek kubbesi altında  toplandığımız TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'nin...
23 Nisan 2021

Kibir ve riyakarlık

Günümüz insanlarının belirli bir kısmının en önemli ruhsal sorunlarından ve zihinsel hastalıklarından biri "kibir", diğeride "riyakarlık " tır. Kibir; kişinin  'büyüklenme”, tavrı ve eylemiyle, kişinin kendini üstün görmesi...
14 Nisan 2021

Adalet şemsiyesi

Toplum hayatının kalbidir adalet... Toplumsal nizam ve düzenin mihenk taşıdır adalet... Toplumsal huzurun, birlikteliğin, kardeşliğin aklıdır adalet... Temel hakların ve özgürlüklerin korunması, toplumsal huzurun ve barışın sağlanmasının...
08 Nisan 2021

Liyakat ve toplum

LİYAKAT : Layık olma, yaraşma, yaraşırlık, uygunluk.yeterlilik, yetenek TOPLUM : Tarihsel gelişme içinde, aynı toprak parçası üzerinde birlikte yaşayan ve ortak bir uygarlığı olan, yaşamlarını sürdürmek, birçok temel çıkarlarını...
30 Mart 2021

Tütün ve Akçaabat

1800'lü yıllara kadar geçmişi dayanan tütün ekimi, Akçabaat'ın uzun süre sosyo ekonomik hayatına damga vurmuştur, Akçaabat'ın şehir ve köy hayatını her yönüyle şekillendirmiştir. Tütün,  her bir hanenin hayatına...
23 Mart 2021

Cesaret ve azmin zaferi Çanakkale

Vatan topraklarını canları pahasına muhafaza ederek şehitlik mertebesine ulaşan âli vatan evlatlarını bir kez daha idrak ettiğimiz, sevgimizi, minnettarlığımızı, şükranlarımızı, saygıgımızı  arzettiğimiz kutlu  gündür,...
18 Mart 2021

Kadim şehrin talihsizliği

Tarihi mirası, kültürü bu kadar zengin olupta bu denli yok edilen, görünmezden gelinen, sahipsiz, ilgisiz, tahrip edilen üzerine betonla set çekilen bir şehir yok denecek kadar azdır. Sahipsiz ve talihsiz şehrin adı TRABZON... Geçmişi günümüzden...
16 Mart 2021

Kadın

Yaradılışı ile dünyaya çiçek açan kadın... Büyüdükçe yuvasına neşe, sevgi katan kadın... Kuş misali yuvasına, ocağına kol kanat geren kadın... Kalbine dünyaları sığdırabilen kadın... Kucağını cihana beşik eden kadın... Onun...
08 Mart 2021

Gece gelen ölüm - HOCALI

613 şehit...  Günlerden 26 Şubat buz tutan gecenin içinde, çığlıkların arş-ı alaya yükseldiği zifiri karanlığında   çocuk, kadın, genç, yaşlı... Suçsuz, garip, masum, çaresiz, savunmasız ne olacağından habersiz ölümün...
01 Mart 2021

Babam!

Bir erkek için elde edilecek en büyük paye olsa gerek... Ömrünün sonuna kadar onurunu, şerefini, gururunu, yüceliğini taşımak, korumak baba olmak... Örnek, öncü, önder, öngörülü, karizmatik şef olmak baba...  Yaşamın yolcusu, hayatın...
22 Şubat 2021

Çin'in saklı vahşeti Doğu Türkistan

Tarihi geçmişi çeşitli zenginliklerle dolu, medeniyet beşiği olmuş, coğrafi konumuyla stratejik öneme haiz özellikleri olan, ekonomik, siyasi, askeri ve jeopolitik konumu yapısıyla dikkat çeken tarihi Türk yurdu Doğu Türkistan...   ...
16 Şubat 2021

Dünden bugüne

Çocukluğumu; tüm yokluklarına, yoksulluklarına ve herşeye rağmen özlüyorum. Çünkü doğallık, samimiyet, emek, mücadele, gerçek hayat vardı.   Elde olsa da  o günleri yine, yeniden yaşasam. Bugün hangisi yeterince var ? ...
08 Şubat 2021

Adab-ı Muaşeret

Kaybolan yıllarımızın yok olan özü... Bireylerin ve bağlı oldukları  devlet, şehir, köy hayatında yaşam alanlarını düzene, sisteme bağlayan kurallar bütünüdür.İnsana güzel tutum ve davranışlar kazandıran devlet ve toplum sözleşmesidir....
03 Şubat 2021

Tahammülsüzlük - Ötekileştirme

İnsanı insan yapan değerlerden biri, beğseniz de beğenmezseniz de birbirinin düşüncelerine, yaşam tarzına saygı duyabilmektir. Maalesef; insanlar son yıllarda bırakın dinlemeyi; düşünceye, yaşama  kişiye saygıyı kaybetti. Yetmiyormuş...
25 Ocak 2021

Korkulan olmasın

Toplumları geleceğe sağlam şekilde taşıyacak olan güç; bedenen, ruhen, zihnen sağlıklı; milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, dünya koşullarına uyumlu, bilim ve teknoloji ile barışık, imkanları olumlu olarak kullanabilen, her yönüyle...
18 Ocak 2021

Stratejik yeni oyun mu?

Yeni yılın ilk hamlelerinden biri,  Katar ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Mısır arasındaki sorunları gidermeye yönelik dikkat çekten adım atılmış olmasıdır. Körfez ülkeleri arasında var olan...
11 Ocak 2021

Düşünce körlüğü

İnsanın yaşarken ölümü tattığı hastalığı düşünce körlüğü !  Bedenen yaşadığının farkında, düşünce olarak yaşamadığının idrakına varamamak... Gördüğünü zannedip görememek... Baktığını, gördüğünü görememek......
04 Ocak 2021

Cehaletin pençesi

İnsanoğlu eğitimin, ilim-irfanın, teknolojinin, bilginin,  gerçek dini ve ahlâki öğretilerin uzağına düşünce kendini cehaletin kucağında buluyor.Çağlar değişse bile bu sosyal yapı değişmedikçe   gelenekler dini öğretiymiş...
28 Aralık 2020

Mezhep farklılığına rağmen

İslam aleminin son yıllardaki en büyük sorunlarından biri devletler arası mezhep temelli siyaset anlayışının etkin kılınmasıdır. Mezhepsel sıkıntılar yeni olmayıp tarihi geçmişi olan meselelerdir. Emevilerle başlayıp devam eden bu mesele...
21 Aralık 2020

Bilmek

Bilmek,  gerçeği bilmektir. Herşey bilmek, hiçbir şey  bilmemektir. Bildiğini iddia etmek, hiçliğin içinde yok olmaktır. İnsan hiçbir şey bilmediğini idrak ederse, bilginin ve bilmenin kapısını, yolunu açar. Varlığının olgunluğuna,...
14 Aralık 2020

Hakkımız helal değil!

"Kul hakları ise genellikle insanların canları, bedenleri, ırz ve namusları, mânevî şahsiyetleri, makam ve mevkileri, dinî inanç ve yaşayışları gibi konulardaki kişilik haklarıyla mallarına ve aile fertlerine ilişkin haklarından oluşmakta...
07 Aralık 2020

Kayıp kültür muhabbet

Karşılık beklemeden vicdanlı, hoşgörülü, izanlı, paylaşımcı samimi insanların tertemiz  duygusu,  tatlı sözlerin dile gelişiydi muhabbet...   Gönülden gönüle akan sevgiydi muhabbet...  Zaman buldukça bir araya...
30 Kasım 2020

Samimiyet

Akıl ile vicdanın bir olup kalplerde atan onurlu duruşun gönül gözüdür, samimiyet... Tomurcuğun açıp çiçeğe dönüştüğü halidir, samimiyet... Sevginin dile gelmesidir.Her daim insan olmanın özüdür, samimiyet...  O ki, herkeste olmayan...
23 Kasım 2020

Mazisini arayan şehir

Trabzon kuruluşundan bugüne Anadolu'nun siyasi, ticari, sosyal - kültürel açıdan en güzide, en nadide yerleşim alanlarından biriydi. Anadolu'nun kaderinin belirlenmesinde her zaman tarihi bir misyon, vizyon sahibi önde gelen şehirlerden...
16 Kasım 2020

Gelişmelerden Haberdar Olun

@