Pdmechanics, kestirimci bakım yönelik yapay zeka çözümü sunan ender firmalardan birisi. Kimya, Su, Kağıt, İlaç, Metal ve Enerji’ye varan birçok dalda hizmet vermektedir ve kullanılan yöntemler son derece ileri düzeyde teknolojik yöntemler. Yapay zekâ kullanımı Pdmechanics için en önemli öne çıkarıcı etkendir. 
Kestirimci bakım; ekipman ve bileşenlerinin ömrünü sorunlar oluşmadan önce tahmin etme ve arıza olasılığını değerlendirerek verileri analitik bir şekilde analiz ederek zamanında önlem alınmasını sağlayan yapay zekalı bir sistemdir. Sistem, "gelecekte hangi arızaların oluşabileceğini" kontrol etmek için belirli parametreler çizelgesinde izlenir. Kestirimci bakımın iki temel hedefi vardır. Birincisi olası cihaz arızalarını tespit etmek, ikincisi ise proaktif olarak müdahale ederek bu arızanın yayılmasını önlemektir. Pdmechanics firması ise bu işlemi yapay zekâ ile taçlandırarak daha da etkili hale getirmiştir.

Kestirimci Bakım’ın Temel Çalışma Sistemi

Temel olarak, kestirimci bakım, bakımın zamana dayalı olmaktan çok koşula dayalı olması bakımından diğer planlanmış bakım hizmetinden farklıdır. Kestirimci bakım, ekipmanın çalışma şeklini ve süresini izleyerek ve sıfır arıza varsayarak ekipmanın ne zaman arızalanacağını tahmin eder. Arıza zamanını ve bakım maliyetlerini azaltmayı amaçlar. Gelecekteki olası arızaları tahmin ederek, arızalar oluşmadan önce gerekli bakımı Pdmechanics ile yapay zekâ kullanılan kestirimci bakım çalışması yaptırarak öğrenebilirsiniz. İdeal olarak, bakım programları, bakım maliyetlerini minimum düzeye indirmek ve hatayı sıfıra düşüren üretim elde etmek için optimize edilmiştir.

Yapay zekâ teknolojisinin gelişme göstermesiyle birlikte önleyici bakım ve kestirimci bakım yoluyla makine bakımı ve performans yönetimi sadece makine arızaları, bilgileri ve tahminleri değil, aynı zamanda daha önce arızalandıysa nasıl tamir edildiğini takip eden akıllı makineler haline geldi. Bu ileri düzey de kullanılan yapay zekâyı kestirimci bakım hizmetleri ile daha da geliştiren Pdmechanics firması oldukça iyi bir bakım hizmeti sunuyor. Yapay zekânın da kullanılmasıyla bu bakım çok daha büyük bir görüş alanı sağlıyor. Yapay zekanın kestirimci bakım uygulamalarında kullanımını öğrenmek isteyenlere tavsiye ederiz.