Tasarı, 7 Haziran 1995 tarihinden itibaren her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlere, 2 ay içerisinde başvurmaları halinde aftan yararlanabilmesini öngörüyor.

Tasarıyla, 1980 sonrası çıkarılan aflardan hiç yararlanmayanlar da kapsama alınırken, ön lisans ve lisans düzeyinde ilişiği kesilenlere; devam şartını yerine getirmedikleri dersler için 1 eğitim öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem devam etme ve 4 sınav hakkı verilecek.

Tasarı aynen benimsenirse, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumlarında (GATA, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları) ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görürken 7 Haziran 1995 tarihinden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenler, YÖK tarafından askeri okullar dışındaki fakülte veya yüksekokullara yerleştirilebilecek.

Açık öğretim sistemi ile öğrenim yapılan ön lisans, lisans tamamlama ve lisans programlarından kaydı silinenler de bu haktan yararlanacak. Aftan yararlanacakların askerliği tecil edilebilecek, ayrıca öğrenim kredisi veya katkı kredisi borcu bulunanların borçları ertelenecek.

2009 YILI BÜTÇESİ KOMİSYONA SUNULACAK
Bu hafta ayrıca 2009 Merkezi Bütçe Kanunu Tasarısı, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından 23 Ekim Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacak.