Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alacaktır. Başvuracak adaydan, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartlan ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ilkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrolanna kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dişi başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sundukları dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesi ve yayınlardan oluşan bir takım dosyayı Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

Doçent kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dişi başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar başvurduktan anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan bir takım dosyayı Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dişi başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çeliştiği kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

İlgililere duyurulur."

KTÜ 43 Öğretim görevlisi alacak

KTÜ 43 Öğretim görevlisi alacak

KTÜ 43 Öğretim görevlisi alacak

KTÜ 43 Öğretim görevlisi alacak

KTÜ 43 Öğretim görevlisi alacak

KTÜ 43 Öğretim görevlisi alacak