banner372

KOSGEB'den yeni dönemde 360.000.00 TL'ye kadar hibe desteği

   KOSGEB Girişimcilik Destek Programı, destek unsurları ve başvuru şartları başta olmak üzere tamamıyla değişti. 01.01.2019 tarihinden itibaren KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında yeni başvurular almaya başlayacak.

   Destek geleneksel girişimci destek programı ve ileri girişimci destek programı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır, bu yazımda sizlere ileri girişimci destek programı hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım.

   Öncelikle şunu belirteyim 01.01.2019 tarihinden önce alınan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi belgelerinin geçerlilik tarihi 01.01.2021’dir. Hiç belge sahibi olmayan ve ileri girişimcilik destek programından faydalanmak isteyen kişilerin geleneksel girişimci eğitimini ve ileri girişimci eğitimini başarıyla tamamlaması gerekmektedir. İleri girişimci eğitimini tamamlayan kişiler aynı zamanda geleneksel girişimci destek programına da başvuruda bulunabilir fakat destekten sadece bir kez faydalanabilir. 

İleri Girişimcilik Destek Programından Yararlanma Koşulları Şu Şekildedir; 

1)
Girişimcilerin kurmuş oldukları işletmelerdeki kurucu ortak olarak payları en az %50 ve üzeri olmalıdır. İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son 1 yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu programdan faydalanmamış olması gerekmektedir.

2) Başvuruda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması gerekir. (Adi ortaklıklar desteklenmez)

3) Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden programa başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir.

4) Girişimcinin program süresinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta Sosyal Güvenlik Kurumu hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak inkübatörlerde yer alan öğretim elemanı ile girişimcinin başka bir firma ortaklığından veya işletmesi dışında yaptığı geçici işlerden kaynaklı yasal zorunluluk nedeniyle sigortalılık durumu bu hüküm kapsamında değerlendirilmemektedir.
 

5) İşletmenin programdan yararlanabilmesi için KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif olması, ayrıca KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

Destek Başvurusu; KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru formu, iş modeli formu ve diğer ekler yüklenerek yapılmaktadır. 
İleri Girişimci Programının hedefi, ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının arttırılması, işletmelerin en kırılgan olduğu kuruluş yıllarında desteklenmesi ve bu işletmelerde istihdamın teşvik edilmesidir. İleri Girişimci Programında işletmelerin kuruluşuna, performansına, makine, teçhizat ve yazılım giderleri ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğuna yönelik hizmet alımlarına destek sağlanmaktadır.

İleri Girişimci Programı kapsamında sağlanan desteklerin içerikleri şu şekildedir;

a) Kuruluş Desteği
   Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL destek sağlanır. İşletmenin program süresinde türünü değiştirmesi durumunda belirlenen ilk destek üst limiti değişmez.

b) Performans desteği
   İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.

   Performans desteği, program başlangıç tarihinden itibaren 1’inci yıl birinci performans dönemi ve 2’nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.

   Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;
Birinci performans dönemi için
*
   180-539 olan işletmeye 5.000 TL, 
*     540-1079 olan işletmeye 10.000 TL, 
*     1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,
İkinci performans dönemi için 
*
 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
*     1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
*    1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

olmak üzere en fazla 40.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

c) Makine, teçhizat ve yazılım desteği

Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000 TL’dir. Ancak, işletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.

Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir. Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın güncel yerli malı belgesi ile kanıtlanması durumunda, destek oranına %15 daha ilave edilerek destek oranı %90’lara kadar çıkabilir. Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir.

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamındaki danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 TL’dir. Destek oranı %75’tir.

   Genel olarak ileri girişimcilik destek programı kapsamında toplam KOSGEB desteği 360.000,00 TL’ye kadar çıkmaktadır. Destekten faydalanmak için KOSGEB’e işin tüm detaylarının belirtildiği projenin sunulması gerekmektedir. Bu destekten faydalanabilecek işletmeler vergi levhası üzerinde yazılan NACE koduna (faaliyet konularına) göre belirlenmiştir. 

   Desteklenen NACE kodlarını görmek için lütfen burayı tıklayınız;

YORUM EKLE

banner393