İş yerinde bunu sakın yapmayın!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise bir başka dosya ile ilgili kararında, bu konudaki genel kuralların çerçevesini ortaya koydu. Genel kurulun 2015/22-2677 esas numaralı ve 2018/1954 sayılı kararında özetle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde, “İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşmasının işverene haklı fesih imkânı verdiği” vurgulandı.