kebir reklamı

Eli sopalı polisler yasalmış !

Yanıt istifa eden Bakan Güler’den geldi: Uygulama yönetmeliğe uygunTürkiye el­le­rin­de so­pa ve de­mir çu­buk­lar­la va­tan­da­şa mü­da­ha­le eden ki­şi­le­ri, Ge­zi Par­kı pro­tes­to­la­rı sı­ra­sın­da ta­nı­dı. Em­ni­yet yet­ki­li­le­ri­nin “On­lar si­

Eli sopalı polisler yasalmış !

banner197

Yanıt istifa eden Bakan Güler’den geldi: Uygulama yönetmeliğe uygun

Türkiye el­le­rin­de so­pa ve de­mir çu­buk­lar­la va­tan­da­şa mü­da­ha­le eden ki­şi­le­ri, Ge­zi Par­kı pro­tes­to­la­rı sı­ra­sın­da ta­nı­dı. Em­ni­yet yet­ki­li­le­ri­nin “On­lar si­vil po­li­s” de­di­ği eli so­pa­lı adam­lar­la il­gi­li bir açık­la­ma da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­dan gel­di: O po­lis­ler mev­zu­ata uy­gun.

Mev­zu­atı ha­tır­lat­tı

CHP Mil­let­ve­ki­li Gür­kut Aca­r’­ın, İz­mir ve An­tal­ya­’da Ge­zi Par­kı ey­lem­ci­le­ri­ne mü­da­ha­le eden eli so­pa­lı si­vil po­lis­ler­le il­gi­li so­ru­su­na ya­nı­tı İçiş­le­ri es­ki Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ver­di. Em­ni­yet per­so­ne­li­nin gö­rev es­na­sın­da kul­la­na­ca­ğı teç­hi­za­tın “Em­ni­yet Hiz­met­le­ri Sı­nı­fı Men­sup­la­rı Kı­ya­fet Yö­net­me­li­ği­”n­de be­lir­len­di­ği­ne dik­kat çe­ken Gü­ler, eli so­pa­lı po­lis­ler­le il­gi­li şöy­le de­di:

‘Soruşturma açtık’

“Per­so­nelimiz bu yö­net­me­lik doğ­rul­tu­sun­da gö­re­ve sevk edil­miş­tir. Öner­ge­ye ko­nu edi­len olay­la­ra iliş­kin po­lis mü­fet­tiş­le­ri ta­ra­fın­dan in­ce­le­me baş­la­tıl­mış olup, yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma de­vam et­mek­te­dir.”

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nın ver­di­ği ce­va­bı de­ğer­len­di­ren Gür­kut Acar, “Ge­zi olay­la­rı­na ka­tı­lan yurt­taş­la­ra bir sü­rü yap­tı­rım uy­gu­lan­dı, yar­gı­la­ma­lar baş­la­dı ama po­lis­ler­le il­gi­li so­ruş­tur­ma­lar 6 ay­dır ta­mam­la­na­ma­dı. Bu­nu an­la­mak müm­kün de­ği­l” de­di.

‘So­nuç çık­ma­ya­ca­k’

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Ge­zi­’ de gö­rev alan po­lis­le­re yö­ne­lik “Des­tan yaz­dı­nı­z” açık­la­ma­sı­nı da ha­tır­la­tan Acar, “Po­lis des­tan yaz­dı­’ de­nil­dik­ten son­ra, bu so­ruş­tur­ma­lar­dan bir so­nuç çık­ma­sı müm­kün de­ğil” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.