7m

7m

hyundai

İşsizlerin umudu sokaklar

Sokak ekonomisi üzerine uzun zamandır çalışmalar yürüten Dr. Osman Sirkeci, ülkemizde 6 milyon kişinin sokak işlerinde istihdam imkanı bulduğuna dikkat çekerek sokak çalışanlarının esnaf statüsüne kavuşturması gerektiğini ifade etti. 

Giresun 15.02.2019, 12:26
İşsizlerin umudu sokaklar

Ülkemizdeki yaklaşık 6 milyon sokak çalışanlarının 200 milyar lira gayri safi milli hasılaya ekonomik katkı sağladığını öne sürenG iresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Sirkeci “Sokak ekonomisini sokaklarda yürütülen iktisadi ve sosyal fayda sağlayan işler olarak tanımlıyoruz. Ülkemizde 6 milyon sokak işlerinde çalışan üzerinden gittiğimizde yaklaşık 200 milyar TL gayrisafi milli hasılamıza katma değer sağlıyor. Dünyada ise 200 ülkede sokaklarda çalışan yaklaşık 2 milyar kişi Dünya ekonomisine katkı sağlıyor. Bu da 100 trilyon dolar, yani dünyanın toplam ekonomisinin yüzde 30'unu oluşturuyor. Diğer bir ifadeyle dünyada sokak ekonomisinin yüzde 30’u, 25 trilyon dolarlık ABD ekonomisinden daha büyüktür” dedi. 

“Sokak istihdamı için eğitim verilmelidir” 
Sokak ekonomisinin enflasyonun etkisini azalttığını, dar gelirlilerin hayatlarını kolaylaştırdığı ve aynı zamanda da istihdam alanları oluşturduğu ifade eden Dr. Osman Sirkeci “Her şeyden önce sokak ekonomisi önemli bir istihdam alanıdır. Çeşitli nedenlerle iş bulamayanlar, dar gelirliler sokak satışlarıyla kendi hayatlarını idame ettirdikleri gibi dar gelirli vatandaşlarında hayatlarını kolaylaştırmaktadır. Bugün sokaklarda en fazla gıda sektöründe çalışan vardır. Gıda sektörünü ise tekstil takip etmektedir. Bu iki alan da dar gelirlilerin yaşamları için önemli bir ihtiyaçtır. Yine yaptığımız çalışmalarda sokak işlerinde çalışanlar genelde köyden kente, şehirler arası göç edenler ve mülteci olarak başka ülkelerde bulunanlar çalışmaktadır. Toplumumuzun ihtiyacı olarak sokak çalışanlarıyla ilgili gerek İŞKUR üzerinden gerekse okullarda eğitim verilmelidir” diye konuştu. 

“Sokak çalışanları meslek statüsüne kavuşturulmalıdır” 
Dr. Sirkeci, sokak çalışanlarına yönelik kanuni bir statü gerektiğini de belirterek “Dünyada ötelenen, dışlanan, zabıta ile sokaklardan temizlenmek istenen ancak hayatımızın bir parçası olan, hayatımızı daha yaşanır kılan sokak ekonomisiyle yaşamayı öğrenmeliyiz. Geçiminde zorlananlar için bir umut olan sokak çalışanlarının işleri bir statüye kavuşturulmalıdır. Sokak çalışanları kendi odalarıyla, dernekleriyle temsil edilmelidir. Bu doğrultuda yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir” şeklinde konuştu. 


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@