Fındık Çalıştayı toplandı.

Fındığın geleceğininn ve yapılması gerekenlerininn konuşulduğu toplantıya, fındık üreten illerin milletvekilleri katıldı.

Çalıştay sonrası konuşan Trabzon Milletvekili Muhammet Balta şu ifadeleri kullandı:

Fındık üretilen illerin milletvekilleri olarak 2021 yılı hasadı öncesi, üreticilerimizin talep ve beklentilerine tercüman olmak üzere TBMM Fındık Çalışma Grubu toplantısında bir araya geldik.

Önümüzdeki fındık sezonuna ve 2020 yılı sezonunda uygulanan alım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda; ortaya çıkan düşünceleri Tarım ve Orman Bakanımıza ve hükümete iletmek üzere bir komisyon oluşturduk.

Toplantıda; Geçtiğimiz yıl fındık fiyatlarının hasat öncesinde açıklanmasının son derece isabetli olduğuna,

Uygulanan müdahale alımı fiyatının ve Toprak Mahsulleri Ofisince sürecin iyi yönetilmesinin üreticilerimizi ve bölge insanımızı memnun ettiğine,

Zamanında ve yerinde müdahalenin piyasayı olumlu yönde etkilediğine ve etkin bir fındık piyasasının oluşturulmasına TMO'nun katkı sağlandığına,

TMO’nun müdahale alımı yaptığı fındıkları piyasanın ihtiyacı olduğu dönemde, talebe göre piyasaya arz etmesi sonucu piyasayı yöneten bir model oluştuğuna,

Piyasada fındık fiyatlarının ofis fiyatlarının üzerine çıktığına; bu durumun uygulanan sistemin doğru olduğunu gösterdiğine ve örnek teşkil etmesi gerektiğine,

Yeni piyasanın oluşma aşamalarının önceden bilinmesinin sektörün tüm paydaşlarına fayda sağladığına,

Devletimizin ana rol üstleneceği bir fındık piyasasının, fiyatların pozitif yönde oluşmasını sağlayacağına,

İhracat potansiyelimizin ve ülkemize döviz kazandıracak ihracat miktarının artırılması için bu durumun gerekli olduğuna değinilmiştir.

Ülkemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındıkla ilgili nihai kararı hükümetimiz verecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, üreticilerimizin mağdur olmaması için her zaman olduğu gibi gereken adımları atacağına inanıyoruz. Bizlerde sürecin takipçisiyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fındık üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.