banner491

Erzurum - Trabzon depremleri birbirlerini tetikliyor mu?

ERZURUM-TRABZON DEPREMLERİ BİRBİRLERİNİ TETİKLİYORMU?
2017 Trabzon-Erzurum depremlerinin 1924 Trabzon-Erzurum depremlerini çağrıştırıyor olması aynı fay zonu üzerinde oluşan depremlerin birbirlerini tetiklediği anlamını taşır.
2017 tarihinde oluşan Çaykara (Trabzon)  depremi M=1.5 ile Aziziye (Erzurum) depremi M=5, 1924 tarihinde gerçekleşen Çaykara (Trabzon) depremi ile Pasinler (Erzurum) depremini hatırlatmaktadır.
M=1,5 büyüklüğündeki Çaykara depremi ne anlam taşıyor?
  • Çaykara bölgesinde aktif, deprem üreten bir fay vardır. Bu fay 1924 de 5,5 büyüklüğünde bir deprem üretmiştir.
  • M=2 büyüklüğündeki bir deprem yeraltında bir futbol sahası kadar bir alanın kırıldığını ima eder.
  • 3 den küçük depremler insanlar tarafından hissedilmez ancak aletler bu depremi kayıt eder.
  
Resmi kayıtlara göre Mayıs 1924 de oluşan M5.5 büyüklüğündeki Çaykara depreminde 700 bina yıkılmış 50 kişi ölmüştür.
Aynı yıl, Çaykara depreminden 4 ay sonra,  Eylül 1924 de ise Pasinler de ki M6.9 büyüklüğündeki deprem sonucunda 310 kişi ölmüş 4300 bina ise kullanılmaz hale gelmiştir.
Aşağıdaki haritada görüleceği gibi uydu verileri ve sismik kayıtlara göre Trabzon ve Erzurum depremleri aynı fay hattı üzerinde gerçekleşmiş olmalıdır.
Doğu Karadeniz Bölgesindeki güncel ve tarihsel depremler dikkate alındığında, Kuzey Anadolu Fayı  ve Kuzeydoğu Anadolu Faylarının Erzincan’ dan  Karadeniz’e kadar uzanan bölgeyi baklava dilimi gibi böldüğünü, kesişen faylar üzerinde oluşan bir depremin aynı fay üzerinde veya  bir diğer faydaki bir diğer depremi tetiklediğini söylemek mümkündür.
 

Harita1: Kandilli verilerine göre 12 Mayıs 2017 de oluşan, M=1,5 Çaykara depremi.

Harita 2: Kandilli verilerine göre 11 Mayıs 2017 tarihinde oluşan M=5 büyüklüğündeki Erzurum depremi.

Harita3: Doğu Karadeniz Bölgesini Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonları baklava dilimi şeklinde bölmüştür. Tarihsel ve güncel depremler dikkate alındığında kesişen faylar üzerinde oluşan bir depremin aynı fay üzerinde veya bir diğer faydaki bir diğer depremi tetiklediğini söylemek mümkündür. Bu özellik fay bloklarının deprem sırasında saat yelkovanı ve saat yelkovanı tersinde döndüğünü ima eder ( Bektaş,0,2016: KTÜ jeoloji Mühendisliği 50. yıl).

Harita4: Tarihsel depremler dönen blok kenarlarında oluşan depremlerin sırasıyla birbirlerini tetikleyerek geliştiğini ima eder( Bektaş,0,2016: KTÜ jeoloji Mühendisliği 50. yıl).

Harita5: Doğu Karadeniz Bölgesinde 1964-2011 yılları arasında, karada ve denizde oluşan depremler Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonlarının Doğu Karadeniz Bölgesini baklava dilimi şeklinde bölmüş olduğunu doğrular.
YORUM EKLE

banner441

banner472