Aynı dönemde dış ticaret açığı %7 oranında daralarak 5.420 milyon dolardan 5.042 milyon dolara geriledi.

2007 Eylül ayında %62.5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2008 Eylül ayında %71.8'e yükseldi.

2008 Ocak-Eylül döneminde; 2007 yılının aynı dönemine göre ihracat %38 artarak 105.349 milyon dolar, ithalat ise %34.4 artarak 163.518 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2007 Ocak-Eylül döneminde 45.351 milyon dolar olan dış ticaret açığı, 2008 yılı Ocak-Eylül döneminde %28.3 oranında artarak 58.169 milyon dolara yükseldi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ihracattaki ağırlığı devam etmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracat %11.2 artarak . 732 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam ihracat içinde AB ülkelerinin payı %44.7 olmuştur.

2008 Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olmuştur. Bu ülkeye yapılan ihracat 2007 Eylül ayına göre %7.5 artışla 1 134 milyon dolar olurken, Almanya'yı BAE (1.085 Milyon Dolar), İngiltere (795 milyon dolar) ve İtalya (686 milyon dolar) takip etmiştir. İthalatta ise Rusya ilk sırada yer almıştır. Bu ülkeden yapılan ithalat %35.5 artarak 2.503 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Rusya'yı sırasıyla Almanya (1.536 Milyon Dolar), Çin (1.518 milyon dolar) ve ABD (1.348 milyon dolar) izlemiştir.

Demir ve çelik ihracatı ilk sırada...

2008 Eylül ayında fasıllar bazında en büyük ihracat kalemi demir ve çelik (1 995 milyon dolar) olurken; bu fasılı kara taşıtları ve bunların aksam, parçaları (1.636 milyon dolar), mineral yakıtlar, mineral yağlar (916 milyon dolar), makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam-parçaları (879 milyon dolar), elektrikli makina ve cihazlar (821 milyon dolar) izlemiştir.

Aynı ayda; ithalatta ise en büyük kalem mineral yakıtlar, mineral yağlar (4.642 milyon dolar) olmuştur. Bu fasılı demir ve çelik (2.001 milyon dolar), makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam-parçaları (1.787 milyon dolar) izlemiştir.