Derneklere hibe desteği

T.C İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı 2018 yılı içerisinde derneklere proje esaslı olarak hibe desteği sağlamaktadır.

Derneklerin kapasitelerini geliştirmesi, kamu kurumları ile olan ilişkileri arttırması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlaması bu hibe programının temel amacıdır.

Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar bu hibe programına başvuruda bulunabilirler. 

İlk genel kurulunu yapmayan ve organlarını oluşturamayan dernekler, derneklerin şube ve temsilcilikleri, projesinin değerlendirme ve uygulama süreci devam eden dernekler bu hibe programı kapsamına alınmamıştır.

Yıl içerisinde başvuru yapan derneğin projesi yıl boyunca geçerli olacaktır. 2018 yılının sonuna kadar 6 aylık bir süre vardır bu nedenle bu yıl içerisinde uygulamayı düşündüğünüz projeleri başvuru rehberine ve ilgili mevzuata uygun, gerçekçi, tutarlı ve uygulanabilir olarak hazırladıktan sonra biran önce başvuru yapmak gerekmektedir.

Bu destek kapsamından faydalanmak amacıyla projelerin şu konulardan en az birini içermesi gerekmektedir.

  • Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
  • İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
  • Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği ve iletişiminin ve vatandaşlık bilincinin arttırılması ile ilgili projeler,
  • Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,
  • Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,
  • Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,
  • Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,
  • Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler, Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
  • Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler,
  • Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik projeler bu hibe desteği için projelerin içermesi gereken konulardandır.

Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 2018 yılında destekleyeceği projeler için genel bir bütçe vardır bu nedenle hazırlanacak olan projelerin bütçesi için bir alt ya da üst sınır bulunmamaktadır. Genel bütçe bitene kadar Dernekler Dairesi Başkanlığı proje başvurularını kabul edecektir.

Proje başvuruları, Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın kurumsal internet sayfası olan www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik (online) olarak yapılacaktır.

Trabzon’da faaliyet gösteren 1555 adet dernek için bu hibe programı bir fırsattır. Sivil toplum kuruluşlarının ilimizde daha aktif çalışmalar ortaya koyabilmesi için bu gibi fırsatları iyi değerlendirmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE

banner393

banner426

banner463

banner443

banner441

banner462