kebir

Deprem açısından Dünya ve Türkiye için kritik iki yıl

Önümüzdeki iki yıl içerisinde, küresel ölçekte, son yüz yılın  ‘İkinci Büyük Deprem Kümesine’ ait 9’dan büyük 1960 Şili ve 1964 Alaska depremleri gibi devasa deprem yaşama olasılığı yüksek.

8.9.2017 tarihinde yaşanan 8,1 büyüklüğündeki Meksika depremi küresel ölçekte 2004 yılında 9,1 büyüklüğündeki Endonezya depremiyle başlayan ve 2019 yılına kadar sürmesi beklenen 8 ve 9’dan büyük ‘İkinci Büyük Deprem Kümesine’ aittir.

Küresel ölçekte son 100 yıla ait bilimsel istatistiki deprem verileri 8 ve 9 büyüklüğündeki büyük ve devasa depremlerin zaman içerisinde gelişi güzel dağılmadığını, aksine belirli zaman aralığında iki büyük deprem kümesi oluşturduğunu göstermiştir.

1950 yılında başlayan ve 1965 yılında son bulan ‘Birinci Deprem Kümesi’15 yıl içerisinde gelişmiştir.

6 adet 8 ve 9’dan büyük deprem içeren Birinci deprem kümesinin en büyük depremi 9,5 büyüklüğündeki 1960 Şili depremidir.

1965 yılından sonra dünyamız 2004 yılına kadar büyük deprem açısından suskunluk dönemine girmiştir.

Küresel ölçekte suskunluktan sonra ikinci büyük deprem kümelenmesi 2004 yılında, 9,1 büyüklüğündeki Endonezya depremiyle başlamıştır.

Eğer İkinci Deprem Kümesi Birinci Deprem Kümesi gibi 15 yıl kadar sürerse önümüzdeki iki yıl içerisinde küresel ölçekte Şili ve Alaska’da olduğu gibi 9’dan büyük deprem yaşanma olasılığı mevcuttur.

8 ve 9’dan büyük depremler Pasifik Okyanusunun çevresinde bir ateş çemberi oluşturacak şekilde gelişmektedir.

Ancak Doğu Asya’nın bu tür büyük depremleri Türkiye ve yakın çevresindeki depreme hazır faylar için belirli bir zaman aralığında tetikleyici rol oynamaktadır.

Örneğin Japonya’da 2011 yılının Mart ayında 9 büyüklüğünde gelişen depremden sonra aynı yıl Eylül ayında 7 büyüklüğünde Van depremini yaşadık.

Benzer şekilde, 2012 yılında 8,6 büyüklüğündeki Güney Hindistan depreminden sonra 2013 yılında, doğuda batıya doğru 7,7 büyüklüğündeki İran, 7,8 büyüklüğünde Pakistan, 6,1 ve 6 büyüklüğünde sırasıyla Ege, Akdeniz depremleri yaşanmıştır.

Deprem açısından Dünya ve Türkiye için kritik iki yıl

Şekil 1: Son Yüzyılın 8 ve 9 dan büyük deprem kümeleri


Deprem açısından Dünya ve Türkiye için kritik iki yıl

Şekil 2: 8 ve 9 dan büyük depremler Pasifik Okyanusunun çevresinde bir ATEŞ ÇEMBERİ oluşturacak şekilde gelişir.
 
YORUM EKLE