Resmi Gazete’de "4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Geçici 10'uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31 Aralık 2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar" şeklinde yer alan haber genç, kadın ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olanları ilgilendiriyor.

BAŞVURU SÜRESİ UZADI
Buna göre, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların, işe alındıkları tarihten önceki 6 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve diğer koşulları sağlamak kaydıyla 5510 sayılı Kanun'un 81'inci maddesinde sayılan ve 82'nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, 31 Aralık 2023'e kadar işe alınanlar için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Söz konusu tutar, 6 ay ila 54 ay süresince ve 2 bin 51 lira 64 kuruştan 15 bin 387 lira 30 kuruşa kadar verilebilecek.